• Σχόλιο του χρήστη 'Χαραλαμπάκης Ηλίας' | 10 Ιανουαρίου 2022, 21:22

    Ακατανόητη η σχεδιαζόμενη κατάργηση της υφιστάμενης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 16 χρόνια. Απαιτείται η αναδιατύπωση των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 52 ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της υπηρεσίας και του προσωπικού.