• Σχόλιο του χρήστη 'Στέργιος Ισαακίδης' | 10 Μαρτίου 2010, 01:37
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Συμφωνώ με τα σχόλια που διατυπώθηκαν αναφορίκά με τον έλεγχο και τη φορολόγηση στο σημείο εισόδου των υγρών καυσίμων. Ως γνωστόν, η Ελλάδα δεν παράγει πρωτογενώς υγρά καύσιμα, αλλά επεξεργάζεται στα διυλιστήρια. Αυτά είναι και τα τελικά σημεία εισόδου της εμπορεύσιμης μορφής των υγρών καυσίμων και σε αντίθεση με τα σημεία λιανικής πώλησης (βενζινάδικα), ο αριθμός τους είναι πεπερασμένος, άρα μπορεί να ελεγχθεί. Εφόσον λοιπόν η τελική απαίτηση είναι η φορολόγηση των υγρών καυσίμων στο σύνολό τους και όχι στα επιμέρους στάδια διανομής, θα έπρεπε να εφαρμόζεται η φορολόγηση στην πηγή και στη συνέχεια το καύσιμο να κυκλοφορεί χωρίς επιπλέον κρατικούς δασμούς. Όσον αφορά στη φορολόγηση των βενζινοπωλών, αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με βάση τα τιμολόγια πώλησης από τις εταιρείες στα βενζινάδικα. Στην περίπτωση αυτή εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχουν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια, διότι προεκειμένου να αποδόσουν το φόρο οι εταιρείες διανομής (οι μόνες άμεσα φορολογήσιμες έναντι του κράτους), θα αναγκαστούν να μεταβιβάσουν το φόρο στους βενζινοπώλες (και αυτοί με τη σειρά τους στον καταναλωτή). Σαφέστατα, με την παραπάνω μεθοδολογία δεν θα υπάρξει μείωση της τιμής, πλην όμως θα εξασφαλιστεί η απόδοση φόρους προς το κράτος.