• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Αγοργιανίτης' | 9 Αυγούστου 2010, 20:06

    Δ9: Από την πλευρά των εκδοτών θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός της δράσης είναι υπεραρκετός, αφού αν στηριχτούμε στα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, θα αρκούσε για να χρηματοδοτηθούν (σχεδόν) στο σύνολό τους, ακόμη κι αν χρησιμοποιήσουν τον μέγιστο προϋπολογισμό ο καθένας από αυτούς. Το πρόβλημα είναι ότι η επιχορήγηση του 50% είναι ιδιαίτερα μικρή, αν αναλογιστούμε ότι για έναν μικρό π.χ. εκδότη αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρηματοδοτήσει με 25.000 ευρώ ένα επιχειρηματικό άνοιγμα που θα του προσφέρει τα όποια κέρδη σε βάθος χρόνου. Για να καλυφθούν τα 25.000 αυτά ευρώ, θα πρέπει να πουλήσει από ένα online βιβλιοπωλείο που θα διαθέτει τις εκδόσεις του (σε μορφή ebook, ένα εξαιρετικά πιθανό σενάριο) περίπου 3500-4000 βιβλία (με μέση τιμή λιανικής πώλησης 10 ευρώ, που θα του αποδίδουν 7-8 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συγγραφικά δικαιώματα). Τη σημερινή εποχή που τα προβλήματα ρευστότητας είναι ιδιαίτερα έντονα, αυτό θα αποθαρρύνει πολύ μεγάλο μέρος του εκδοτικού κόσμου από το να υλοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα (ακόμη κι αν του εγκριθεί), δημιουργώντας καταστάσεις παρόμοιες με το digi-lodge. Πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθεί η επιχορήγηση σε 80%, ελαττώνοντας τον αριθμό των εγκεκριμένων έργων ώστε να υπάρχει ένα σημαντικό κίνητρο να γίνει η μετάπτωση σε ψηφιακή μορφή και να δημιουργηθεί ικανή ποσότητα ελληνικού content που αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο (εκτός των public domain ebooks του project gutemberg). Το γεγονός αυτό θα δημιουργούσε την εκδοτική "κρίσιμη μάζα" ώστε να αναπτυχθεί υγιώς ένας νέος κλάδος και να μεταβεί με ασφάλεια ένας παραδοσιακός στη νέα εποχή.