Digi-content – 7. Συνολικά Οικονομικά Στοιχεία της Δράσης

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση θα ανέρχεται στα 200.000€ και το ανώτερο ποσό της επιχορήγησης ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€ (ήτοι το 50% του μέγιστου προϋπολογισμού). Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα 10.000€.

Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, τα όρια των επενδυτικών σχεδίων (Επιχορήγηση και Ιδιωτική Συμμετοχή) παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία Δικαιούχου
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΜΙΚΡΗΜΕΣΑΙΑΜΕΓΑΛΗ
Π/Υ Επενδυτικού ΣχεδίουΑπό 10.000€ έως 50.000€Από 20.000€ έως 80.000€Από 50.000€ έως 200.000€Από 100.000€ έως 200.000€

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης digi-content για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων, ανέρχεται στα 40.000.000€ από τα οποία το 50% (ήτοι 20.000.000€) προέρχονται από Δημόσια Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 50% (20.000.000€) θα καλυφθεί με Ιδιωτική Συμμετοχή.

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ9. Tι πιστεύετε ότι θα έκανε τη δράση digi-content, ιδιαιτέρως ελκυστική στις επιχειρήσεις;

Δ10. Πλέον των απαντήσεών σας στα παραπάνω, παρακαλούμε αποστείλατε γενικότερα σχόλια και παρατηρήσεις σας που εκτιμάτε ότι θα συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης.

 • 18 Αυγούστου 2010, 12:51 | Σταύρος Δασκαλάκης

  Δ9:
  Αν θέλουμε πραγματικά να υπάρξει διασπορά και επιτυχία στη δράση άρα και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι αρκετές επιχειρήσεις είναι μικρές με μικρή δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης.
  Λαμβάνοντας υπ’ οψιν και την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς, πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό επιδότησης

 • 9 Αυγούστου 2010, 20:06 | Σπύρος Αγοργιανίτης

  Δ9: Από την πλευρά των εκδοτών θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός της δράσης είναι υπεραρκετός, αφού αν στηριχτούμε στα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, θα αρκούσε για να χρηματοδοτηθούν (σχεδόν) στο σύνολό τους, ακόμη κι αν χρησιμοποιήσουν τον μέγιστο προϋπολογισμό ο καθένας από αυτούς.

  Το πρόβλημα είναι ότι η επιχορήγηση του 50% είναι ιδιαίτερα μικρή, αν αναλογιστούμε ότι για έναν μικρό π.χ. εκδότη αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρηματοδοτήσει με 25.000 ευρώ ένα επιχειρηματικό άνοιγμα που θα του προσφέρει τα όποια κέρδη σε βάθος χρόνου.

  Για να καλυφθούν τα 25.000 αυτά ευρώ, θα πρέπει να πουλήσει από ένα online βιβλιοπωλείο που θα διαθέτει τις εκδόσεις του (σε μορφή ebook, ένα εξαιρετικά πιθανό σενάριο) περίπου 3500-4000 βιβλία (με μέση τιμή λιανικής πώλησης 10 ευρώ, που θα του αποδίδουν 7-8 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συγγραφικά δικαιώματα).

  Τη σημερινή εποχή που τα προβλήματα ρευστότητας είναι ιδιαίτερα έντονα, αυτό θα αποθαρρύνει πολύ μεγάλο μέρος του εκδοτικού κόσμου από το να υλοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα (ακόμη κι αν του εγκριθεί), δημιουργώντας καταστάσεις παρόμοιες με το digi-lodge.

  Πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθεί η επιχορήγηση σε 80%, ελαττώνοντας τον αριθμό των εγκεκριμένων έργων ώστε να υπάρχει ένα σημαντικό κίνητρο να γίνει η μετάπτωση σε ψηφιακή μορφή και να δημιουργηθεί ικανή ποσότητα ελληνικού content που αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο (εκτός των public domain ebooks του project gutemberg).

  Το γεγονός αυτό θα δημιουργούσε την εκδοτική «κρίσιμη μάζα» ώστε να αναπτυχθεί υγιώς ένας νέος κλάδος και να μεταβεί με ασφάλεια ένας παραδοσιακός στη νέα εποχή.

 • 26 Ιουλίου 2010, 17:22 | Σταμάτης

  Να αυξηθεί τουλάχιστον στο τεραπλάσιο ο προυπολογισμός.
  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης δηλ 40.000.000€ είναι πολύ χαμηλός.
  Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρξει συνωστισμός και να απορριφθούν πάρα πολλές επιχειρήσεις.