• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΥΜ ΟΣΜ' | 15 Σεπτεμβρίου 2010, 14:04
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  1

    1. Αν δεν είστε 100% θετικοί για την απάντηση, προφανώς μαζί με την σχετική τεκμηρίωση, δεν υπάρχει κανένα νόημα να συζητάμε το εν λόγω αντικείμενο, συνεπώς το ερώτημα είναι άτοπο. 2. "Στο τοπίο αυτό οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΜΠΟΡΟΥΝ να αποτελέσουν αναπτυξιακή διέξοδο, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες λογισμικού, οι βελτιώσεις στο υλικό, και η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου." ΑΚΡΙΒΩΣ όπως το αναφέρετε: παίζει να γίνει, παίζει και να μη γίνει. Ποτέ μη λες ποτέ δηλαδή.