2. Σκοπός της Δράσης

Είναι σαφές ότι υπό το πρίσμα της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, θα πρέπει να αναζητηθούν εργαλεία και πρακτικές που θα μπορέσουν να συνεισφέρουν σε μια πορεία απεμπλοκής από την δυσπραγία του οικονομικού περιβάλλοντος ενισχύοντας και διαμορφώνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε τομείς με αντίστοιχη δυναμική. Στο τοπίο αυτό οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να αποτελέσουν αναπτυξιακή διέξοδο, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες λογισμικού, οι βελτιώσεις στο υλικό, και η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι δυνατό να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Με όχημα αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες οι επιχειρήσεις θα προωθήσουν την αναπτυξιακή στρατηγική τους, τη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεών τους, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Υπό αυτό το πλαίσιο, η σχεδιαζόμενη παρέμβαση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά digital Value) στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ1. Εκτιμάτε ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  μπορούν να αποτελέσουν μια διέξοδο από την οικονομική κρίση που διανύουμε ;Αν  ναι με πιο τρόπο;

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 11:15 | Ο.Π.

  Εξαρτάται για ποιές επιχειρήσεις συζητάμε, από ποιά άτομα διοικούνται και ποιά επιχειρηματική κουλτούρα ενστερνίζονται.
  Αν ενισχυθούν οι εταιρίες που ήδη αναπτύσουν νέες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρουσιάζουν εξαγωγικά αποτελέσματα ή έχουν στρατηγικό στόχο την εξωστρέφεια και όχι αυτές που «όπου φυσήξει ο άνεμος πάνε»(δες κρατικά προγράμματα ενίσχυσης), τότε υπάρχει πιθανότητα το συγκεκριμμένο πρόγραμμα να εμφανίσει θετικά αποτελέσματα.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2010, 18:18 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ

  Πιστεύω ότι οι ΤΠΕ αποτελούν το καλύτερο εργαλείο μετατροπής μίας ιδέας-καινοτομίας σε οικονομικό όφελος, σε ατομικό αλλά και εθνικό επίππεδο.

  * Διευρύνεται η δυνητική πελατεία και εκτείνεται στα όρια της παγκόσμιας οικονομίας.
  * Δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να απευθυνθεί σε ομάδες καταναλωτών και ταυτόχρονα να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες.
  * Η εύκολη και άμεση δικτύωση, επιχειρηματική και κοινωνική, ανοίγει διάπλατα τεράστιους ορίζοντες γεμάτους πηγές γνώσης, μόρφωσης και επιχειρηματικής παιδείας (μην ξεχνάμε την ηθική διάσταση της επιχειρηματικότητας, που απουσιάζει τραγικά στην Ελλάδα)

  Πιστεύω ότι η Δράση θα αποδώσει τα μέγιστα αν στοχεύσει στην ανάπτυξη απλών εφαρμογών-προϊόντων-υπηρεσιών, εύκολα κατανοητών από τον απλό χρήστη, που διαθέτουν υψηλό βαθμό οφέλους/κόστος.

  π.χ. μία εφαρμογή που μπορεί να δουλέψει σε smartphone, η οποία θα καθιστά πιο αποδοτική και εύκολη την καθημερινή εργασία ενός εργάτη στο εργοστάσιο θα είναι περισσότερο αποδοτική από ένα βαρύ λογισμικό SaaS.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2010, 13:40 | Κώστας

  Εκτός των ΤΠΕ δεν υπάρχουν κατά την άποψή σας άλλες υπηρεσίες με υψηλή Π/Α και με τεχνολογίες αιχμής? Τι γίνεται π.χ. με την περιβαλλοντική μετρολογία, με τα διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ εργαστήρια (μπείτε στο http://www.esyd.gr) κλπ κλπ?

 • Συμφωνώ ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί να αποτελέσει μία συνιστώσα διέξοδο από την οικονομική κρίση, εφόσον:

  1. Η καινοτομία έχει παγκόσμιο βελινεκές και δημιουργεί θετικό ισοζύγιο ψηφιακής αξίας για την Ελλάδα.

  2. Η ενίσχυση επικεντρωθεί σε συγκεκριμένο τομέα, στον οποίο ενδεχομένως έχουμε κάποιο εν γένει παγκόσμιο προβάδισμα, π.χ. θαλάσσιες μεταφορές, αρχαιολογία.

  3. Δοθούν κίνητρα και για φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού επιπέδου, να συμμετέχουν σε δράσεις καινοτομίας ΤΠΕ. Είναι πιθανότερο να προκύψει μία παγκοσμίως καινοτόμα υπηρεσία μέσα από 1000 φυσικά πρόσωπα με 20.000€ ενίσχυση από ότι 200 εταιρείες με 100.000€ ενίσχυση.

  4. Η ενίσχυση δεν ακολουθεί γραφικούς και γραφειοκρατικους περιορισμούς, π.χ. εγγυητικές ιδίας συμμετοχής, διατήρηση επενδύσεων για 5 χρόνια κλπ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 14:56 | Στέφανος

  Είναι πολύ λογικό οι κατ’ εξοχήν αρμόδιοι να μην είναι σίγουροι εάν οι ΤΠΕ αποτελούν διέξοδο για την παροχή υπηρεσιών, αφού:
  – Δεν καταλαβαίνουν πως λειτουργεί η οικονομία
  – Δεν έχουν κάνει καμία έρευνα για το τι γίνεται σε άλλες χώρες
  – Δεν έχουν διεξάγει καμία υποστηρικτική μελέτη ή ανάλυση (στρατηγικό σχέδιο κλπ)

  Η απάντηση είναι ότι καμία τεχνολογία δεν είναι πανάκεια. Για να βγει ο ιδιωτικός τομέας (και κατ’ επέκταση και η χώρα) από την κρίση, θα πρέπει:

  1. Να εξαλειφθούν οι αιτίες που τη δημιούργησαν (γραφειοκρατία, διαφθορά, γιγαντισμός δημοσίου τομέα), ώστε να απελευθερωθούν ΠΟΡΟΙ για ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

  2. Να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν νέες υπηρεσίες ΚΑΛΥΤΕΡΑ και ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ. Εδώ μπαίνουν οι ΤΠΕ, αλλά όχι αναγκαστικά. Αυτό που προέχει είναι να ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, να ακολουθήσουν τις ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ τάσεις και να γίνουν κανονικές επιχειρήσεις και όχι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΑΓΑΖΑΚΙΑ.

  ΔΗΛΑΔΗ:

  1. Μην σπαταλάτε χρήματα σε παλιές, οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτές δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν, θα μείνουν εκεί που είναι.

  2. Δώστε τα μέσα για να αλλάξουν εκ βάθρων ή να δημιουργηθούν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις:
  2.1 Venture Capital
  2.2 Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
  2.3 Business Angels

  3. Κάντε τα θεματικά (πχ ΤΠΕ, Τρόφιμα, Βιοτεχνολογία), ώστε να υπάρχει εξειδίκευση και networking

  4. Δώστε την διαχείριση σε ΣΟΒΑΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πχ πολυεθνικές συμβούλων) και ζητήστε τα κεφάλαια πίσω με ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ, όπως κάθε λογικός επενδυτής. Το ΤΑΝΕΟ (Δημόσιο) ήταν μια αποτυχία, στα μέτρα του αναπτυξιακού και των επιδοτούμενων.

  Αν θέλετε να δώσετε ώθηση στις ΤΠΕ, αναδιοργανώστε το δημόσιο με τεχνολογίες πληροφορικής και ζητήστε τις υπηρεσίες από τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Βάλτε και ανοικτό λογισμικό παντού, έτσι ώστε ότι πληρωθεί να είναι ελληνικές ανθρωποώρες και όχι νταβατζιλίκι σε προμηθευτές του εξωτερικού. Έτσι θα αποκτήσουμε και τεχνογνωσία και θα γίνουμε καλύτεροι. Γιατί στο τέλος αυτό που μετράει είναι να είσαι καλός στη δουλειά σου. Αλλιώς, ο μοναδικός άλλος τρόπος που έχεις για να παίρνεις δουλειές είναι ο σημερινός, με «γνωστούς» και «δικά μας παιδιά».

 • 15 Σεπτεμβρίου 2010, 14:04 | ΟΥΜ ΟΣΜ

  1. Αν δεν είστε 100% θετικοί για την απάντηση, προφανώς μαζί με την σχετική τεκμηρίωση, δεν υπάρχει κανένα νόημα να συζητάμε το εν λόγω αντικείμενο, συνεπώς το ερώτημα είναι άτοπο.

  2. «Στο τοπίο αυτό οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΜΠΟΡΟΥΝ να αποτελέσουν αναπτυξιακή διέξοδο, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες λογισμικού, οι βελτιώσεις στο υλικό, και η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου.»
  ΑΚΡΙΒΩΣ όπως το αναφέρετε: παίζει να γίνει, παίζει και να μη γίνει.

  Ποτέ μη λες ποτέ δηλαδή.