• Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 14:56
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 9  1

    Είναι πολύ λογικό οι κατ' εξοχήν αρμόδιοι να μην είναι σίγουροι εάν οι ΤΠΕ αποτελούν διέξοδο για την παροχή υπηρεσιών, αφού: - Δεν καταλαβαίνουν πως λειτουργεί η οικονομία - Δεν έχουν κάνει καμία έρευνα για το τι γίνεται σε άλλες χώρες - Δεν έχουν διεξάγει καμία υποστηρικτική μελέτη ή ανάλυση (στρατηγικό σχέδιο κλπ) Η απάντηση είναι ότι καμία τεχνολογία δεν είναι πανάκεια. Για να βγει ο ιδιωτικός τομέας (και κατ' επέκταση και η χώρα) από την κρίση, θα πρέπει: 1. Να εξαλειφθούν οι αιτίες που τη δημιούργησαν (γραφειοκρατία, διαφθορά, γιγαντισμός δημοσίου τομέα), ώστε να απελευθερωθούν ΠΟΡΟΙ για ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2. Να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν νέες υπηρεσίες ΚΑΛΥΤΕΡΑ και ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ. Εδώ μπαίνουν οι ΤΠΕ, αλλά όχι αναγκαστικά. Αυτό που προέχει είναι να ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, να ακολουθήσουν τις ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ τάσεις και να γίνουν κανονικές επιχειρήσεις και όχι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΑΓΑΖΑΚΙΑ. ΔΗΛΑΔΗ: 1. Μην σπαταλάτε χρήματα σε παλιές, οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτές δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν, θα μείνουν εκεί που είναι. 2. Δώστε τα μέσα για να αλλάξουν εκ βάθρων ή να δημιουργηθούν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις: 2.1 Venture Capital 2.2 Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 2.3 Business Angels 3. Κάντε τα θεματικά (πχ ΤΠΕ, Τρόφιμα, Βιοτεχνολογία), ώστε να υπάρχει εξειδίκευση και networking 4. Δώστε την διαχείριση σε ΣΟΒΑΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πχ πολυεθνικές συμβούλων) και ζητήστε τα κεφάλαια πίσω με ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ, όπως κάθε λογικός επενδυτής. Το ΤΑΝΕΟ (Δημόσιο) ήταν μια αποτυχία, στα μέτρα του αναπτυξιακού και των επιδοτούμενων. Αν θέλετε να δώσετε ώθηση στις ΤΠΕ, αναδιοργανώστε το δημόσιο με τεχνολογίες πληροφορικής και ζητήστε τις υπηρεσίες από τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Βάλτε και ανοικτό λογισμικό παντού, έτσι ώστε ότι πληρωθεί να είναι ελληνικές ανθρωποώρες και όχι νταβατζιλίκι σε προμηθευτές του εξωτερικού. Έτσι θα αποκτήσουμε και τεχνογνωσία και θα γίνουμε καλύτεροι. Γιατί στο τέλος αυτό που μετράει είναι να είσαι καλός στη δουλειά σου. Αλλιώς, ο μοναδικός άλλος τρόπος που έχεις για να παίρνεις δουλειές είναι ο σημερινός, με "γνωστούς" και "δικά μας παιδιά".