• Σχόλιο του χρήστη 'Manos Batsis' | 20 Σεπτεμβρίου 2010, 06:33

    Κρίνω σκόπιμο η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης να περιλαμβάνει και τις προσλήψεις που θα γίνουν από το ξεκίνημα και κατά την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Αυτό θα λειτουργούσε υποβοηθητικά στην διαμόρφωση και απορρόφηση του αντικειμένου υλοποίησης από το ενδυναμωμένο εργατικό δυναμικό της επιχείρησης συνολικά, φέρνοντας την έτσι σε πολύ ανώτερη λειτουργική ικανότητα στο τέλος υλοποίησης.