4.1 Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την παρούσα δράση για την υλοποίηση των σχετικών επενδυτικών στοιχείων περιλαμβάνουν:

 • Κόστος απόκτησης ή χρήσης ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού (εξοπλισμός, λογισμικό, τεχνογνωσία) που δεν αποτελούν λειτουργικές δαπάνες
  • δημιουργία της βασικής υποδομής
  • προμήθεια ή χρήση και εγκατάσταση λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού
  • απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας
 • Μισθολογικό κόστος δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης
  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη τμήματος του μισθολογικού κόστους (υπολογιζόμενου για περίοδο δύο ετών) των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.
 • Ειδικότερα και εν προκειμένω μόνο για  ΜΜΕ περιλαμβάνονται  και συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και συμμετοχή σε εκθέσεις (άρθρα 26 και 27 καν. 800/2008).

Σημεία προς διαβούλευση:

Δ3.         Στη βάση τόνωσης της απασχόλησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές δαπάνες υλοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών ΤΠΕ είναι έντασης εργασίας, κρίνεται σκόπιμη η χρήση της δυνατότητας επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης. Πιστεύετε ότι η χρήση της δυνατότητας αυτής θα πρέπει να είναι στη ευχέρεια επιλογής της επιχείρησης στα πλαίσια του επενδυτικού της σχεδίου ή ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική (και αν ναι μέχρι πιο ποσοστό επί του προϋπολογισμού της επένδυσης);

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 22:55 | Θεόδωρος Ασημακόπουλος

  Ειναι πολύ σημαντικό τα προϊόντα/υπηρεσίες που παράγονται να πωλούνται!! Αυτό όμως σημαίνει μαρκετιν, κάτι που είναι συνήθως άγνωστο στους νέους ιδρυτές εταιριών, άσχετα αν πρόκειται για spin-off πανεπιστημίων ή για τεχνίτη που φτιάχνει την δική του εταιρία.

  Πιστεύω πως 10%-15% του budget πρέπει να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για μαρκετιν και εξωτερίκευση. Αυτό σημαίνει, πως ένα ανάλογο ποσό πρέπει να επιλέξιμο για μαρκετιν δραστηριότητες. Ειναι προτιμότερο να έχεις ένα μισοτελειωμένο προϊόν που να το ζητούν πελάτες, από το να έχεις τελειωμένο το τέλειο προϊόν που φυλαει τα ράφια!

  Να προβλεφθεί ίσως μία καλύτερη μεταχείρηση όταν αποκτούνται προϊόντα made in Greece, αϋλα και μη.

  Για κάθε αγορά αξίας πάνω από ένα ορισμένο ποσό, π.χ. 5.000Ευρώ, να είναι υποχρεωτική η προσκόμηση τριών προσφορών από αληθινές εταιρίες (όχι απο μαϊμούδες). Καλό είναι να έχει το υπουργείο και κάποιες συγκριτικές τιμές διαφόρων αγαθών ;-)

  @Διαφωνώ εν μέρει με τον κ. ΣΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟ για τις προσλήψεις:

  α) ποτέ δεν βρίσκεις τα εξειδικευμένα άτομα όπως τα θέλεις, όταν τα θέλεις. Αρα, μία εταιρία μπορεί να προσλαβει κάποιο νεο ατομο το οποίο θα είναι αποδοτικό μετά από κάποιο training ή ακόμα μπορεί να αποσπάσει άτομο/α που ήδη απασχολούνται στην εταιρεία. Ετσι δεν θέτει σε κίνδυνο την επιτυχή έκβαση του έργου.

  β) όπως έγραψα παραπάνω, το marketing & sales είναι ζωτικότατο στοιχείο επιβίωσης και επιτυχίας ενός επιχειρήματος. Το καλύτερο μαρκετιν γίνεται μέσα απο την ίδια την εταιρία που παράγει ένα προϊόν/υπηρεσία. Αρα, αν εγω ήμουν στην επιτροπή αξιολόγησης, θα έψαχνα να βρώ στην αίτηση, ποιός και πως γινεται το μαρκετιν, και ανάλογα θα προτεινα την ενισχυση.

  γ) Λόγω επιχειρηματικής εμπειρίας (λίγο) εντός και (πολύ) εκτός Ελλάδος, θα πρότεινα τα έξοδα των εξωτερικών συμβούλων, να είναι επιλέξιμα μέχρι ενα μέγιστο 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου. Έχω δεί έργα στην Ελλάδα, που το 50% παει σε εταιρείες συμβούλων, χωρίς εντελει να γίνεται «έργο».

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 12:59 | Βάιος Μανιώτης

  Δεδομένου οτι στόχος μιας τετοιας Δράσης είναι να δημιουργηθούν καινοτόμες υπηρεσίες και να υποστηριχθούν εταιρείες, η οποίες θα αυξήσουν την βιωσιμότητά τους θα πρεπει να παρέχει η Δράση ευελιξία σε εταιρείες να τοποθετηθούν στον χώρο τους με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές. Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε κανείς να λάβει υπόψιν του:

  α. Επιδότησης και ενώσεων επιχειρήσεων, στην περίπτωση που από την ένωση αυτή προκύπτουν εμφανή συγκριτικά πλεονεκτήματα (συνέργειες)

  β. Σε επιχειρήσεις που καταθέτουν πρόταση υλοποίησης για παρεμφερείς και αλληλοκαλυπτόμενες υπηρεσίες, να δίνονται κίνητρα για συνεργασία. (ένωση επιχειρήσεων)

  γ. Να συμπεριληφθούν στις επιλέξιμες Δαπάνες: (όπου αποδεικνύονται απαραίτητες)
  + έξοδα για σύνταξη επιχειρηματικών Σχεδίων (συμβούλων)
  + έξοδα για πιστοποίηση ατόμων και εταιριών
  + έξοδα για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων στην αγορά που προτίθεται να διατεθεί η υπηρεσία (όχι μόνο Ελλάδα)
  + έξοδα για την ανάπτυξη αγοράς και για την προώθηση των υπηρεσιών στην αγορά

  δ. Τέλος μισθολογικές δαπάνες θα πρέπει να επιδοτούνται σε σημαντικό ποσοστό (60-70%) για νέες προσλήψεις και σε μικρότερο ποσοστό για υφιστάμενους εργαζόμενους (π.χ. 20-30%) για την περίοδο ενασχόλησης τους με το επενδυτικό σχέδιο.

  Ευχαριστώ.

 • 4 Οκτωβρίου 2010, 16:16 | Λεωνίδας Γ3

  Υπερτιμολόγηση δέχεστε?

 • 30 Σεπτεμβρίου 2010, 19:23 | Τρύφων Ν. Σωτηρόπουλος

  Ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει διακριτές δαπάνες σε διάφορους τομείς. Το πόσο απαραίτητη είναι η κάθε δαπάνη εξαρτάται από το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο και μια πιό ‘ευέλικτη’ προσέγγιση των δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτό θα βοηθούσε την υλοποίηση καλύτερων – ίσως – σχεδίων.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2010, 15:55 | Δημήτρης Γαγανέλης

  Σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης:
  1. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι η δράση μπορεί να χρηματοδοτήσει και δαπάνες για την απόκτηση πιστοποιήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των νέων καινοτόμων υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν. Οι πιστοποιήσεις αυτές θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και τη γενικότερη πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εταιριών που θα προχωρήσουν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, στο βαθμό που μια τέτοια πιστοποίηση θα ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης της επένδυσης.
  2. Για να διασφαλιστεί ότι θα ενισχυθούν μέσω της δράσης μόνο επιχειρηματικά βιώσιμες επενδύσεις, θα πρέπει να προβλέπεται η υποβολή αναλυτικού Business Plan, το κόστος διαμόρφωσης του οποίου είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης.
  3. Eίναι απαραίτητο να προβλεφθεί με σαφήνεια ότι για τη δημιουργία της βασικής υποδομής ή για τη χρήση λογισμικού, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση τεχνολογιών και συνδρομητικών υπηρεσιών cloud computing (π.χ. IaaS – Infrastructure as a Service, SaaS – Software as a Service), σε απόλυτη συμβατότητα και με την στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για ενίσχυση της Πράσινης Ανάπτυξης.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2010, 14:52 | Δημήτρης Γαγανέλης

  Η δυνατότητα επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης είναι ασφαλώς θετική και πρέπει να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης. Εντούτοις, στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν σήμερα οι επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Επομένως, θα πρέπει να είναι στην ευχέρεια επιλογής της επιχείρησης ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο και η επιχείρηση να προχωρά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μόνο στην περίπτωση που κρίνει ότι δεν μπορεί με το υφιστάμενο προσωπικό να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο.
  Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο προσχέδιο της δράσης για την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης πρέπει να διευρυνθεί. Η επιδότηση είναι σκόπιμο να συμπεριλάβει τις προσλήψεις νέου προσωπικού που θα γίνουν από την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τρία (3) χρόνια μετά την επιτυχή υλοποίηση του. Οι νέες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει βέβαια να επιδοτούνται μόνο στην περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί ότι πραγματοποιούνται για να ικανοποιηθούν ανάγκες υλοποίησης και υποστήριξης του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό επιδότησης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό για να παρέχεται ισχυρό κίνητρο στις επιχειρήσεις για νέες προσλήψεις και η τελική επιδότηση να συνδέεται φυσικά με τον χρόνο απασχόλησης του νέου προσωπικού για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. 60% – 70% του κόστους μισθοδοσίας που αναλογεί στην περίοδο απασχόλησης).
  Η τρέχουσα οικονομική δυσπραγία των επιχειρήσεων επιβάλλει και την επιδότηση της διατήρησης υφιστάμενων θέσεων εργασίας, τουλάχιστον σε συγκεκριμένους τομείς απασχόλησης (π.χ. ανάπτυξη λογισμικού, διαχείριση έργου, system engineering). Στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης περιλαμβάνεται και η επιδότηση του κόστους προμήθειας λογισμικού. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις για την υλοποίηση μιας νέας καινοτόμου υπηρεσίας, κάποια επιχείρηση (π.χ. του κλάδου ΤΠΕ) μπορεί να είναι σε θέση να αναπτύξει με ίδιες δυνάμεις το λογισμικό που χρειάζεται και όχι να το προμηθευτεί απαραίτητα από κάποια άλλη εταιρία. Η επιδότηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας θα αποτελέσει ένα επιπλέον ισχυρό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στη διαμόρφωση επενδυτικών σχεδίων και να συμμετάσχουν στη δράση. Και στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση θα πρέπει να καλύψει την χρονική περίοδο από την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τρία (3) χρόνια μετά την επιτυχή υλοποίηση του. Το ποσοστό επιδότησης θα πρέπει να είναι υψηλό και η τελική επιδότηση να συνδέεται με τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. 50% του κόστους μισθοδοσίας που αναλογεί στην περίοδο απασχόλησης).

 • 27 Σεπτεμβρίου 2010, 19:20 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ

  Η Δράση θα πρέπει να εξασφαλίζει, όσο το δυνατό περισσότερο, ότι θα ενισχυθούν επιχειρηματικά βιώσιμες επενδύσεις. Συνεπώς ένα σοβαρό Επιχ. Σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες.

  Προδιαγραφές ενός σοβαρού Επιχ. Σχεδίου για ΤΠΕ υπάρχουν άφθονες στο Διαδίκτυο, συνεπώς μπορεί το Υπουργείο (ή ο όποιος φορέας της Δράσης) να τις εντάξει στον πρότυπο φάκελο υποβολής.

  Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να ορισθούν αυτές οι προδιαγραφές σαν απαιτούμενο περιεχόμενο ενός Επιχ. Σχεδίου, το οποίο θα εκπονηθεί σαν επιλέξιμη δαπάνη, ώστε να δικαιούται ενίσχυσης.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2010, 19:44 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ

  Η επιδότηση της απασχόλησης θα έχει αποτελέσματα αν αφορά άτομα που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου-επένδυσης. Συνεπώς θα πρέπει να τεκμηριώνεται πολύ καλά η σχέση των γνώσεων-εμπειριών του προσωπικού που θα προσληφθεί με το αντικείεμνο του σχεδίου.

  Έτσι, δεν πρέπει να επιδοτηθεί η πρόσληψη γραμματείας ή διαφημιστικού τμήματος ή λογιστή, αλλά ειδικών σε ΤΠΕ, με σπουδές & εργασιακή εμπειρία, οι οποίες θα έχουν υψηλή συνάφεια με την ιδέα και το τεχνικό υπόβαθρο της επένδυσης. (Η τεκμηρίωση γίνεται εύκολα με τα βιογραφικά και τα πτυχία των ατόμων αυτών)

  Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται πολύ καλή περιγραφή του τμήματος του έργου που θα αναλάβει, κάθε άτομο που θα προσληφθεί, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της υλοποίησης.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2010, 16:07 | Χάρης Αμιλίδης

  Επίσης, μια επιλέξιμη δαπάνη αρκετά χρήσιμη σε εταιρείες που παράγουν τεχνογνωσία / τεχνολογία θα ήταν η κάλυψη των εξόδων για τη διεθνής κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών τους ή ακόμα και κάλυψη εξόδων για proof of concept.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2010, 14:48 | Χάρης Αμιλίδης

  Πολύ πετυχημένο, πιάνει τις κυριότερες χρηματοροές εταιρειών παραγωγής τεχνογνωσίας ή/και παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ενδεχομένως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και φορολογική απαλλαγή.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 06:33 | Manos Batsis

  Κρίνω σκόπιμο η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης να περιλαμβάνει και τις προσλήψεις που θα γίνουν από το ξεκίνημα και κατά την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Αυτό θα λειτουργούσε υποβοηθητικά στην διαμόρφωση και απορρόφηση του αντικειμένου υλοποίησης από το ενδυναμωμένο εργατικό δυναμικό της επιχείρησης συνολικά, φέρνοντας την έτσι σε πολύ ανώτερη λειτουργική ικανότητα στο τέλος υλοποίησης.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 14:01 | Στέφανος

  Σταματήστε να επιδοτείται πάγια και συγκεκριμένα πράγματα (πχ ανθρωποώρες) και επικεντρωθείτε στα αποτελέσματα:
  1. Τι ζητάει: πχ 100.000 ευρώ
  2. Τι θα τα κάνει; (πχ «στέκεται» το business plan του;)
  3. Τι θα πετύχει; (πχ κέρδη 200.000 ευρώ στην τριετία)
  4. Εμείς τι θα πάρουμε; (πχ 150.000 ευρώ, με τι κινδύνους;)

  Δεν με νοιάζει αν θα πάρει μεταχειρισμένο εξοπλισμό από Ινδία και θα δουλεύουν εκπαιδευμένοι χιμπαντζήδες. Αν μπορεί να το κάνει, ας χρηματοδοτηθεί.