• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλιος Σμπυράκης' | 21 Σεπτεμβρίου 2010, 15:21
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 5  0

    Συμφωνώ ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί να αποτελέσει μία συνιστώσα διέξοδο από την οικονομική κρίση, εφόσον: 1. Η καινοτομία έχει παγκόσμιο βελινεκές και δημιουργεί θετικό ισοζύγιο ψηφιακής αξίας για την Ελλάδα. 2. Η ενίσχυση επικεντρωθεί σε συγκεκριμένο τομέα, στον οποίο ενδεχομένως έχουμε κάποιο εν γένει παγκόσμιο προβάδισμα, π.χ. θαλάσσιες μεταφορές, αρχαιολογία. 3. Δοθούν κίνητρα και για φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού επιπέδου, να συμμετέχουν σε δράσεις καινοτομίας ΤΠΕ. Είναι πιθανότερο να προκύψει μία παγκοσμίως καινοτόμα υπηρεσία μέσα από 1000 φυσικά πρόσωπα με 20.000€ ενίσχυση από ότι 200 εταιρείες με 100.000€ ενίσχυση. 4. Η ενίσχυση δεν ακολουθεί γραφικούς και γραφειοκρατικους περιορισμούς, π.χ. εγγυητικές ιδίας συμμετοχής, διατήρηση επενδύσεων για 5 χρόνια κλπ.