• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 24 Σεπτεμβρίου 2010, 13:40

    Εκτός των ΤΠΕ δεν υπάρχουν κατά την άποψή σας άλλες υπηρεσίες με υψηλή Π/Α και με τεχνολογίες αιχμής? Τι γίνεται π.χ. με την περιβαλλοντική μετρολογία, με τα διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ εργαστήρια (μπείτε στο www.esyd.gr) κλπ κλπ?