• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ' | 27 Σεπτεμβρίου 2010, 18:18
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

    Πιστεύω ότι οι ΤΠΕ αποτελούν το καλύτερο εργαλείο μετατροπής μίας ιδέας-καινοτομίας σε οικονομικό όφελος, σε ατομικό αλλά και εθνικό επίππεδο. * Διευρύνεται η δυνητική πελατεία και εκτείνεται στα όρια της παγκόσμιας οικονομίας. * Δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να απευθυνθεί σε ομάδες καταναλωτών και ταυτόχρονα να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες. * Η εύκολη και άμεση δικτύωση, επιχειρηματική και κοινωνική, ανοίγει διάπλατα τεράστιους ορίζοντες γεμάτους πηγές γνώσης, μόρφωσης και επιχειρηματικής παιδείας (μην ξεχνάμε την ηθική διάσταση της επιχειρηματικότητας, που απουσιάζει τραγικά στην Ελλάδα) Πιστεύω ότι η Δράση θα αποδώσει τα μέγιστα αν στοχεύσει στην ανάπτυξη απλών εφαρμογών-προϊόντων-υπηρεσιών, εύκολα κατανοητών από τον απλό χρήστη, που διαθέτουν υψηλό βαθμό οφέλους/κόστος. π.χ. μία εφαρμογή που μπορεί να δουλέψει σε smartphone, η οποία θα καθιστά πιο αποδοτική και εύκολη την καθημερινή εργασία ενός εργάτη στο εργοστάσιο θα είναι περισσότερο αποδοτική από ένα βαρύ λογισμικό SaaS.