• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ' | 27 Σεπτεμβρίου 2010, 19:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

    Η Δράση θα πρέπει να εξασφαλίζει, όσο το δυνατό περισσότερο, ότι θα ενισχυθούν επιχειρηματικά βιώσιμες επενδύσεις. Συνεπώς ένα σοβαρό Επιχ. Σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες. Προδιαγραφές ενός σοβαρού Επιχ. Σχεδίου για ΤΠΕ υπάρχουν άφθονες στο Διαδίκτυο, συνεπώς μπορεί το Υπουργείο (ή ο όποιος φορέας της Δράσης) να τις εντάξει στον πρότυπο φάκελο υποβολής. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να ορισθούν αυτές οι προδιαγραφές σαν απαιτούμενο περιεχόμενο ενός Επιχ. Σχεδίου, το οποίο θα εκπονηθεί σαν επιλέξιμη δαπάνη, ώστε να δικαιούται ενίσχυσης.