• Σχόλιο του χρήστη 'Ο.Π.' | 5 Οκτωβρίου 2010, 11:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

    Εξαρτάται για ποιές επιχειρήσεις συζητάμε, από ποιά άτομα διοικούνται και ποιά επιχειρηματική κουλτούρα ενστερνίζονται. Αν ενισχυθούν οι εταιρίες που ήδη αναπτύσουν νέες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρουσιάζουν εξαγωγικά αποτελέσματα ή έχουν στρατηγικό στόχο την εξωστρέφεια και όχι αυτές που "όπου φυσήξει ο άνεμος πάνε"(δες κρατικά προγράμματα ενίσχυσης), τότε υπάρχει πιθανότητα το συγκεκριμμένο πρόγραμμα να εμφανίσει θετικά αποτελέσματα.