• Σχόλιο του χρήστη 'Ματ' | 8 Οκτωβρίου 2010, 16:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

    ο ορισμός των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων Επιχειρήσεων έγινε με τη Συσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6 Μαίου 2003 (ΕΕ L 124)και όχι από Οδηγίες. Η αναφορά αόριστα σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εσφαλμένη και από άποψη τύπου και ουσίας.