• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Τσάτσος' | 23 Νοεμβρίου 2010, 17:28

    Άρθρο τέταρτο Κανονισμοί λειτουργίας, παρ. ζ, σελίδα 10. Προφανώς και από την αλλαγή της σειράς αρίθμησης(άρθρο τρίτο και εφεξής) που εμφανίζεται από τη σελίδα 10 και μετά και δεν ακολουθεί την αρίθμηση της προηγούμενης σελίδας άρθρο 19, είναι φανερό πως αυτό το τμήμα του κειμένου συγχωνεύθηκε στο προηγούμενο κείμενο εκ των υστέρων από άλλο κείμενο. Η φιλοσοφία του συντάκτη αυτού του μέρους είναι σε αντίθεση με τα προηγούμενα άρθρα και ιδιαίτερα τα περιλαμβανόμενα στην παράγραφο ζ. Διότι πως ξαφνικά μπαίνει μια τροχοπέδη-οροφή ύψους 1,5 εκ. Ευρώ στη συμμετοχή εγγύηση; Δεν είναι κάτι, που στο όνομα της ευελιξίας της ανώνυμης εταιρείας που συνιστάται δια του νόμου αυτού, θα έπρεπε να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης; Άλλωστε για τους σκοπούς που περιγράφονται στα προηγούμενα άρθρα (ΣΔΙΤ, υποδομές ΒΙΟΠΑ κλπ, Νέες ανανεώσιμες τεχνολογίες) το ποσό αυτό είναι pinats. Πρέπει τελείως να απαλοιφθεί το άρθρο ζ. Επίσης να ενσωματωθούν τα περιεχόμενα των σελίδων 10,11,12 στη λογική και το πνεύμα των προηγούμενων κεφαλαίων. Καλό θα ήταν να προβλεφθεί άρθρο για τη σύσταση των επιτροπών αξιολόγησης όπου η συμμετοχή έμπειρων στελεχών του χώρου της κάθε ομάδας-αντικειμένου, που σαν experts θα μετακαλούνται από τον ιδιωτικό χώρο να γνωμοδοτήσουν. Αυτό θα ήταν μια καλή αρχή ώστε οι χώροι δημόσιο - ιδιωτική πρωτοβουλία να συνηθίσου να συζητούν και να συναποφασίζουν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.