• Σχόλιο του χρήστη 'Πάνος Παναγιωτόπουλος' | 23 Νοεμβρίου 2010, 18:44

    Παρά τα όσα λέχθησαν υπό του κυρίου Υπουργού την περασμένη Πέμπτη, ο Κανονισμός Λειτουργίας δεν φαίνεται να περιγράφει πουθενά: 1) Τα κριτήρια που θα ακολουθούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα πριν την υποβολή για εγγυοδοσία των υποψήφιων ΜΜΕ στο ΕΤΕΑΝ. Αυτό ήταν το μεγάλο αγκάθι για τη μη λειτουργία του ΤΕΜΠΜΕ. Κάθε Τράπεζα εφαρμόζοντας τα δικά της κριτήρια σύμφωνα με την πολιτική της, "έκοβε" τις επιχειρήσεις πριν φτάσουν στο ΤΕΜΠΜΕ. 2)Τη διαφάνεια αναφορικά με τη διαδικασία της εγγυοδότησης. Δεκάδες περιπτώσεων που έχουν αναφερθεί, περιγράφουν την παντελή έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρήσεων αφού σε κάθε τηλεφώνημα προς το ΤΕΜΠΜΕ, εκείνο απαντούσε να ρωτήσουν την Τράπεζά τους. Οι όποιες δηλαδή καθυστερήσεις στη διαδικασία αποτελούσαν αιτία κατηγορίας εκατέρωθεν του ΤΕΜΠΜΕ και των Τραπεζών. 3) Τη θέσπιση όρων αναφορικά με το μέγιστο επιτόκιο των εγγυοδοτημένων δανείων του ΕΤΕΑΝ. Σε απλά ελληνικά: Όταν πρόγραμμα εγγυοδότησης προκηρύσσεται από το ΤΕΜΠΜΕ και έχει τελικό επιτόκιο κοντά στο 8% (με εγγυοδότηση του ΤΕΜΠΜΕ) την ίδια ώρα που με προσημείωση ακινήτου το επιτόκιο ως επισκευαστικό (greek banks'patent) φτάνει και το 5,5%, η αποτυχία του εγχειρήματος είναι δεδομένη. 4) Εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που οι Τράπεζες δεν συνεναίσουν για το εύρυθμο της λειτουργίας του Ταμείου και επομένως το καταδικάσουν σε αποτυχία πριν ακόμα καλά καλά δημιουργηθεί. Και κάτι αναφορικά με τη λειτουργία της εγγυοδοσίας και τον κανόνα ήσσονος σημασίας: Θα ακολουθηθεί το μοντέλο που πρόσφατα εγκαινίασε ο ΟΑΕΔ και το σύνολο του ποσού της επιδότησης σε προγράμματα de minimis προσμετράται στην αρχή (υποβολή) ή μήπως θα γίνει κανονικά και φυσιολογικά με το ποσό να υπολογίζεται σύμφωνα με την πρόοδο της διαδικασίας (σε επίπεδο τουλάχιστον έτους);