• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Αχιλλόπουλος' | 11 Δεκεμβρίου 2010, 17:13

    «β. Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται: iii. η μη ύπαρξη εγγραφών στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας Α.Ε» Είναι ορθό για τον μη αποκλεισμό αδικαιολογήτως φορέων να διορθωθεί αυτό το κριτήριο σε: η ύπαρξη μη τακτοποιημένων εγγραφών στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας Α.Ε» Επιπλέων να μην λαμβάνονται υπόψη οι προγεγραμμένες υποθέσεις.