• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαδόπουλος Ιωάννης' | 17 Δεκεμβρίου 2010, 14:29

    Ο νόμος είναι γενικά πάρα πολύ καλός μόνο δύο σημεία θέλω να επισημάνω την σημασία τους. α) Το μητρώο των διαπιστευμένων επιθεωρητών να δίνει πιστοποιητικό ελέγχου στην περιβαλλόντική άδεια και να αποκτά η εταιρεία προσωρινή άδεια λειτουργίας για επιτάχυνση των διαδικασιών και δευτερο πιστοποιητικό στην άδεια ίδρυσης & λειτουργίας όπως με τον ενεργειακό επιθεωρητή που πάει στην αρχη της μελέτης του έργου και στο τέλος. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διαχωριστουν οι επιθεωρητές ανάλογα με την φύση της βιοτεχνίας για παράδειγμα μηχανολόγοι για τις βιοτεχνίες που δεν παράγουν χημικά προιόντα και χημικοί μηχανικοί για τις χημικές βιομηχανίες. Επίσης άλλος επιθεωρητής να είναι στην αρχή και άλλος στο τέλος για να μην λαδώνονται. Πρέπει το κράτος επίσης πρώτα να αδειοδοτεί και μετά να ελέγχει.Νοικιάζει ο επιχειρηματιάς και περιμένει την άδεια για να μπει να δουλέψει και τρέχουν τα ενοίκια μέχρι που κλείνει! Επιτέλους να δίνεται προσωρινή άδεια και να τον αφήνεται να δουλεύει ώσπου τον ελέγξεται. Αν δεν διορθώνεται κάτι δίωξτε τον μετά με πρόστιμο. Με την χρήση γης φαίνεται που επιτρέπεται και που όχι. Προσοχή οι υπάλληλοι που ελεγχουν τους φακέλους δεν έχουν χρόνο να ελέγχουν και τις εγκαταστάσεις αυτό είναι δουλειά των επιθεωρητών Ο υπάλληλος του δημοσίου μόνο δειγματολογικούς ελεγχους μπορεί να κάνει να ελέγχει τους επιθεωρητές. β)Το ηλεκτρονικό μητρώο των επιχειρήσεων να μην διαθέτει μόνο τον φάκελο περιβαλλοντικής άδειας και τον φάκελο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, άλλα φάκελο για το πιστοποιητικό πυρασφάλειας με την μελέτη, φάκελο τεχνικού ασφαλείας,φάκελο γιατρού ασφαλείας όπου χρειάζεται, φάκελους σήμανσης CE,ISO,HAASP, πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου με την αλλαγή χρήσης,υγειονομικού ελέγχου πιστοποιητικό,διάθεσης αποβλήτων . Να φτιαχτεί δηλαδή ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μέ όλα τα χαρτιά που χρειάζονται για την ποιοτητα, ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικη ευθύνη, ενεργειακής ταυτότητας κτιρίου.Με την άδεια λειτουργίας δεν θα πρέπει να παύει η εποπτεία του κράτους. Όλοι αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται από τους επιθεωρητές του μητρώου ανάλογων προσόντων με το κάθε αντικείμενο. Το χρονοδιάγραμμα για την αποκτηση όλων αυτών από την επιχείρηση να περιλαμβάνει 4 χρόνια από την άδεια λειτουργίας.Πχ τον πρώτο χρόνο να φέρει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας,το δεύτερο χρόνο τεχνικό ασφαλείας και αποβλήτων, τον τρίτο τα ISO,HAASP κτλ.Η προτεραιότητα να καθορίζεται από την επικινδυνότητα κατα την λειτουργία της επιχείρησης.Όποιες εταιρείες συμπληρώνουν όλα αυτά να πέρνουν βραβείο επιχειρηματικής αριστείας και να μπαίνουν σε χαρτοφυλάκιο του κλάδου για εξαγωγές με τις μέγιστες επιδοτήσεις. Έτσι θα έχουν κίνητρα όλες οι εταιρείες μας να τα κάνουν και να γίνουν ποιοτικές. Ακόμα και ένας απλός φούρνος αν θα τα αποκτήσει θα μπορεί να βοηθιέται με επιδοτήσεις από το κράτος να γίνει franchise. γ)Επίσης να καταγράφεται η γραμμη παραγωγής κάθε εταιρείας και να διατίθεται σε ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο ανα δραστηριότητα όπου δημόσια σε όλους τους ερευνητές ,επιστήμονες, επαγγελματίες, νέους επιχειρηματίες, πανεπιστήμια που θέλουν να ασχοληθούν με την βελτίωση παραγωγής στην χώρα μας και την καινοτομία.Θα πρέπει η τεχνογνωσία να δίνεται προς βελτίωση της χώρας.Προσοχή όχι η μέθοδος παραγωγής γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία της κάθε εταιρείας μόνο η γραμμη παραγωγής και η γραμμή διάθεσης αποβλήτων με απλή περιγραφή.Έτσι θα βοηθηθεί η τεχνομεσιτία στην ελλάδα, την επιχειρηματικότητα των νέων αφού θα γνωρίζουν πως παράγεται κάτι, τι εξοπλισμό περιλαμβάνει, κοστολόγηση, αλλά και την βελτίωση του (ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών). Σας ευχαριστώ πολυ. Παπαδόπουλος Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Msc Τέχνοοικονομικά συστήματα ΕΜΠ.