• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΥΕ ΕΥΒΟΙΑΣ' | 17 Δεκεμβρίου 2010, 17:14

    Η άδεια λειτουργίας δεν πρέπει να είναι επ' αορίστου. Εχει παρατηρηθεί πολλές φορές το φαινόμενο οι επιχειρηματίες να δυστροπούν οταν τους λέμε ότι έληξαν οι περιβαλλοντικοί όροι ή η βεβαίωση πυρασφάλειας και η απάντηση είναι πάντα η ίδια ' αφού η άδεια λειτουργίας είναι επ αορίστου γιατί να δω πότε λήγουν οι συνοδευτικές εγκρίσεις' επίσης με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας π.χ ανά δεκαετία θα γίνει δυνατή η παρακολούθηση των τεχνολογικών ελεξίξεων από τις αδειοδοτούσες αρχές π.χ αν έχουν αντικαταστήσει το μαζούτ με φυσικό αέριο, αν έχουν εκτελέσει έργα ΑΠΕ, αν εφαρμόζουν σύστημα iso -haccp και ότι άλλο επιβάβει η νεότερη νομοθεσία που θα ακολουθήσει μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.