• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΥΕ ΕΥΒΟΙΑΣ' | 17 Δεκεμβρίου 2010, 22:44

    Στο Π.Δ που θα ακολουθήσει για τα προσόντα των Διαπιστευμένων Επιθεωρητών, ας ληφθεί μέριμνα για εξ ορισμού εγγραφή στο μητρώο επιθεωρητών εκείνων που διατέλεσαν στελέχη των ΚΥΕ από κάποιο χρονικό διάστημα και πάνω Π.Χ άνω των δύο ετών. Και ετούτο διότι πρόκειται για άτομα τα οποία γνωρίζουν τη μεταποιητική αδειοδότηση στο σύνολο της και μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χωρίς καμία πρόσθετη εκπαίδευση. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί αν κάποιος μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος σε ΟΔΕ του άρθρου 28 και επιθεωρητής του Αρθρου 30.