• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 18 Δεκεμβρίου 2010, 23:09

    Η πρόβλεψη απαλλαχτικών, υπεύθυνων δηλώσεων και αδειών λειτουργίας αορίστου χρονικής διάρκειας εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των επιχειρηματιών θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την προστασία του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και του εν γένει βιοτικού επιπέδου. Οι άδειες αορίστου χρονικής διάρκειας έχει αποδειχθεί και από την έως σήμερα εμπειρία ότι οδηγεί σε εφησυχασμό των επιχειρηματιών, οι οποίοι αμελούν την τήρηση σημαντικών υγειονομικών, περιβαλλοντικών όρων ή δεν λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, ασφάλειας των εργαζομένων, κλπ. Σε συνδυασμό με το άρθρο 17 με το οποίο δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης σημαντικού μηχανολογικού εκσυγχρονισμού χωρίς την έκδοση καμίας νέας άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας είναι δυνατή η ουσιαστική τροποποίηση των όρων λειτουργίας μιας μονάδας χωρίς να λάβει χώρα κανένας έλεγχος από αρμόδιο φορέα. Προτείνω, τουλάχιστον για την Αττική, της τήρησης της χρονικής διάρκειας των οκτώ (8) ετών για τις δραστηριότητες όλων των κατηγοριών (Ι,ΙΙ,III,ΙV).