• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 19 Δεκεμβρίου 2010, 00:45

    Στην παράγραφο 4, πιστεύω πως έχει γίνει κάποιο λάθος καθόσον αναφέρεται ότι σε περίπτωση αλλαγής χρήσης επιτρέπεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός νομίμως λειτουργούσας μονάδας σε όμορο γήπεδο εφόσον επιτρέπονται σε αυτό οι χρήσεις από την ισχύουσα πολεοδομική διάταξη. Το γεγονός αυτό πιστεύω είναι αυτονόητο ενώ αυτό που θα έπρεπε να αναφέρεται ότι είναι δυνατός ο εκσυγχρονισμός σε όμορο οικόπεδο ασχέτως της πολεοδομικής διάταξης αλλαγής χρήσης θέτοντας πιθανόν και κάποια όρια.