• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 19 Δεκεμβρίου 2010, 10:28

    Επιθεωρητές θα είναι πάλι εταιρείες διαπιστευμένες απο το ΕΣΥΔ? (όπως στα ανυψωτικά, δοχεία, μηχανήματα κ.α.)Όλοι γνωρίζουμε τι υπηρεσίες προσφέρουν οι περισσότερες απο αυτές τις εταιρείες. Πιστοποιητικά μέσω e-mail, κανένας έλεγχος, αμοιβές μικρές στους συνεργάτες τους κ.α. Ένα τέτοιο μητρώο επιθεωρητών θα δημιουργήσουμε? Καθορίστε αμοιβές ικανές να δημιουργήσουν σωστούς ελέγχους.Αποκλείστε τις εταιρείες και δημιουργείστε μητρώο αποκλειστικά με Μηχανικούς. Ευχαριστώ