• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννος Γραμματίδης' | 19 Δεκεμβρίου 2010, 17:45

    Προσοχή: τά νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα νά μή περιλαμβάνουν τά κλειστά γιά τά οποια υπάρχει σχεδιασμός ανοίγματος