• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης' | 20 Δεκεμβρίου 2010, 11:14

    Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να λειτουργεί ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός έκδοσης τέτοιων αδειών αντί της απαίτησης πιστοποίησης των εταιρειών παροχής αυτών των υπηρεσιών ή των φυσικών προσώπων που επιθυμούν να παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές επί τη βάσει των αντίστοιχων τεχνικών προτύπων και λοιπών προτύπων ποιότητος ΕΛΟΤ/ISO. Με τα πρότυπα αυτά (ΕΛΟΤ/ISO), οι ενδιαφερόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να δέχονται επιθεώρηση 3ου μέρους ως προς την τήρηση των απαιτήσεων και να ανανεώνουν την πιστοποίηση αυτή κατά τα οριζόμενα σε αυτά. Το θέμα της αρχικής αδειοδότησης για τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να λυθεί με την προσκόμιση σχετικού τεχνικού πτυχίου επιπέδου ΟΕΕΚ ή ΤΕΙ ή ΑΕΙ και την εγγραφή τους σε μητρώο με την υποχρέωση να προσκομίσουν τις πιστοποιήσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (μέγιστο 12μηνο. Ούτε επιτροπές, ούτε εξετάσεις που στοιχίζουν και φορτώνουν γραφειοκρατικά την Δημόσια Διοίκηση χωρίς ουσία! Οσον αφορά τις εταιρείες, θα πρέπει να απασχολούν προσωπικό που να πιστοποιεί αυτές τις δεξιότητες με κάποιο αναγνωρισμένο πτυχίο ΟΕΕΚ κατ'ελάχιστον και να φροντίσουν οι ίδιες εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας τους για την λήψη των απαραίτητων πιστοποιήσεων. Η αφαίρεση ενός Πιστοποιητικού EΛΟΤ/ISO θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως, την αφαίρεση από την εταιρεία/φυσικό πρόσωπο, της άδειας παροχής των υπηρεσιών που αυτό καλύπτει Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης Πολιτικός Επιστήμων - Διεθνολόγος Επιθεωρητής Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητος