• Σχόλιο του χρήστη 'Μοχλός' | 20 Δεκεμβρίου 2010, 14:45

    Πρέπει να υπάρξουν προδιαγραφές για την ελεγκτική διαδικασία κυρίως πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αλλά και κατά τους περιοδικούς ελέγχους για να εξασφαλίζεται ενιαίος τρόπος ελέγχου σε όλη τη χώρα αλλά και για όλες τις δραστηριότητες.