• Σχόλιο του χρήστη 'Μοχλός' | 20 Δεκεμβρίου 2010, 15:19

    Η αντίστοιχη Υ.Α. που εκδόθηκε κατ'εφαρμογή του Ν.3325, : 1. Προβλέπει την "περίφημη βεβαίωση χρήσης γης" ως απαραίτητο δικαιολογητικό.Όταν θεσμοθετήθηκε πολλοί πίστεψαν ότι θα έλυνε πολλά προβλήματα χωροθέτρησης. Επειδή όμως δεν υπήρξαν προδιαγραφές για τον τρόπο τον φορέα και το περιεχόμενο έκδοσής του, αποτέλεσε βασικό παράγοντα καθυστέρησης στην αδειοδότηση. Ήταν κατά κανόνα "χρησμός" που ούτε επέτρεπε ούτε απαγόρευε. Αυτού του είδους τα "απαραίτητα" δικαιολογητικά αν δεν διευκρινίζονται, δεν βοηθούν και πρέπει να καταργούνται. 2.Δέν προβλέπει εγκρίσεις κυκλοφοριακής σύνδεσης που πρέπει να διευκρινιστούν. 3. Δεν αναφέρεται σε γνωμοδότηση επιτροπής ΝΕΧΩΠ ο ρόλος της οποίας αν δεν διευκρινιστεί πάντα θα αποτελεί τροχοπέδη στην αδειοδότηση. 4. Δεν διευκρινίζει σαφώς αν η πιθανή έγκριση παρέκλισης αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης επέκτασης ή χορηγείται μέσω αυτής.