• Σχόλιο του χρήστη 'Μοχλός' | 20 Δεκεμβρίου 2010, 15:32

    Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται η "Μηχανολογική Μελέτη" με προδιαγραφές που παραπέμπουν στο 1912. Στην Υ.Α. που θα καθορίσει τα δικαιολογητικά ας τεθούν επιτέλους οι προδιαγραφές της "Μηχανολογικής Μελέτης" ωστε αυτή να μην αποτελεί αφορμή ρήξεων μεταξύ μελετητών, φορέων και ελεγκτών. Να διευκρινιστεί επίσης εάν η μηχανολογική μελέτη είναι στοιχείο που μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να χορηγηθεί σε αντίγραφο σε τυχόν ενδιαφερόμενους που πιθανόν να έχουν αντιρήσεις. Ας διευκρινιστεί επίσης σε ποια φάση (πριν ή μετά την χορήγηση άδειας εγκατάστασης) μπορεί να γνωστοποιηθεί η μηχανολογικ΄ξ μελέτη.