• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ' | 20 Δεκεμβρίου 2010, 17:51

    αρθρο 4.4 τι θα γίνει με τις εξελείξεις της τεχνολογίας της χημικής μηχανικής, της μηχανικής διεργασιών, της νανοτεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, της τεχνολογιας αντιρύπανσης του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας ανάπτυξης και εφαρμογής ήπιων μορφών ενέργειας, της πληρφορικής, της τεχνολογίας αυτοματισμών, της τεχνολογίας τηλεποικοινωνιών, επεξεργασίας υγρών ή στερεών αποβλήτων, γεωθερμικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων και εκατοντάδων άλλων τεχνολογιών που δεν είναι ούτε θα γίνουν ποτέ μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές ή μίγματα αυτών, τουλάχιστον στην υπόλοιπη Ευρώπη???? Αυτές οι τεχνολογικές εξελείξεις θα μείνουν χωρίς επαγγελματικά περιγράμματα και θα βαφτιστούν παρεμφερείς ΗΜ εγκαταστάσεις, ως συνήθως, απο το περιεχόμενο του εξοπλισμού τους και όχι απο το λειτουργικό τους σκοπό. Ας προστεθούν λοιπόν οι όροι χημικές, ηλεκτρονικές και γεωλογικές εγκαταστάσεις και ας οριστούν τα επαγγελματικά τους περιγράμματα με ΠΔ και για τις με αυτές συναφείς ή παρεμφερείς επαγγελματικές δραστηριότητες.