• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ' | 20 Δεκεμβρίου 2010, 19:10

    H λέξη "δραστηριότητα" στη διεθνή ορολογία για τα αντικείμενα που πραγματεύται το παρόν Σ/Ν, αλλά και στις αντίστοιχες σχετικές διεθενείς ταξινομήσεις αναφέρεται σε οικονομική δραστηριότητα (economic activity- βλ. NACE, CPA, ακόμη και CPV). Ιδιαίτερα σε ότι αφορά φυσικά πρόσωπα ο όρος "επαγγελματική δραστηριότητα" (professional activity) αναφέρεται στο επαγγελματικό ¨βιογραφικό" του φυσικού προσώπου, την επαγγγελαμτική του σταδιοδρομία δηλαδή!!! Προφανώς δεν έχετε καμμία πρόθεση να αδειοδοτήσετε επαγγελματικές "σταδιοδρομίες", πώς άλλωστε θα μπορούσατε να το κάνετε, με ποιά προσόντα και με ποιό συνταγματικό έρεισμα. Μϊα στοιχειώδης συνέπεια προς τους δικούς σας ορισμούς θα επέβαλε την άμεση απόσυρση από τη διαβούλευση του Σ/Ν και την αλλαγή τίτλου και ορισμών, π.χ. σε "Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Εργασιών κλπ" (από τα προηγούμενα αντιλαμβάνεστε ότι ο όρος "δραστηριότητα" δεν δημιουργεί σύγχυση στις μεταποιητικές δραστηριότητες), εφόσον δε αναφέρεστε σε επαγγελματικές εργασίες καλό θα ήταν έτσι να τις ορίζετε, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοείτε (δηλαδή στους ορισμούς να πείτε ευθέως "επαγγελματικές εργασίες" είναι οι εργασίες κλπ, για να είναι απολύτως σαφές το πεδίο εφαρμογής του νόμου!!!!). Διαφορετικά να μιλήσετε για επαγγέλματα (στα οποία επίσης υπάρχουν διεθνείς ταξινομήσεις και περιγραφές) και ειδική αδειοδότηση στα πλαίσια συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, γιατί προφανώς αυτό θεωρεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας ότι κάνετε, όπως τεκμαίρεται από την συνοδευτική επιστολή του κ. Υπουργού. ¨Οταν μάλιστα φιλοδοξείτε να εκσυγχρονίσετε το Νόμο 6422/34 και μπράβο σας, δεν θα πρέπει να υποτιμάτε το μέγεθος της προσπάθειας που έχετε αναλάβει, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη σύλληψη και τη διατύπωση του νομοθέτη εκείνης της εποχής που ακόμη και σήμερα βρίσκει δικαίωση στο ΣτΕ όταν προσβάλλονται ή υποστηρίζονται οι αυθαιρεσίες ή μη αντίστοιχα, ΒΔ, ΠΔ και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. Εξ'΄άλλου δεν καταργείς νόμο που αναφέρεται στην άσκηση τεχνικού επαγγέλματος φυσικών προσώπων με νόμο που δεν αναφέρεται ρητά στα τεχνικά επαγγέλματα!!! Με εκτίμηση, Θεόδωρος Κρητικός Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D MIT AM ΤΕΕ 35749 Μέλος της ΕΕΕ Χημικών Μηχανικών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ