• Σχόλιο του χρήστη 'Όλγα Τσακηρίδη' | 21 Δεκεμβρίου 2010, 10:22

    Σχετικά με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου Ειδικά για τα πρόσωπα, τα οποία ηγούνται εταιριών ή άλλων οργανισμών , έχουν δηλαδή τη συνολική ευθύνη, πρέπει να παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα management. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας θα είναι προσαρμοσμένο στην επαγγελματική τους κατηγορία. Δεν επιτρέπεται ένας υπεύθυνος να μη γνωρίζει τους βασικούς νόμους για το επάγγελμά του, τους δημόσιους φορείς που πρέπει να απευθυνθεί, σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας, οργάνωσης και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, στοιχεία λογιστικής όσον αφορά της δημοσιονομικές ρυθμίσεις που αφορούν στον κλάδο του και θα αφορούν άμεσα την επιχείρησή του. Ακόμη πρέπει να διαθέτει γνώσεις πληροφορικής και απαραίτητα μια ξένη γλώσσα, εκτός της Ελληνικής μητρικής (αν είναι Έλληνας), ενώ αν είναι ξένος απαραίτητα πρέπει να γνωρίζει στοιχεία Ελληνικής γλώσσας και Αγγλικής. Τα σεμινάρια μπορούν να γίνονται από πιστοποιημένο φορέα (π.χ. το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) με τη μέθοδο e-learning (εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Με τιμή, Δρ Όλγα Τσακηρίδη