• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2010, 12:15

    ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣIΩΝ Εκπρόσωπος Κ. Κρεμαλής Αρθρο 25 Θεωρούμε τα επιμελητήρια είναι ελεγχόμενοι φορείς και επομένως δεν μπορούν να είναι ελέγχοντες. Η υπάρχουσα ανάγκη πρόσθετων ελεγκτικών μηχανισμών για την εφαρμογή του νόμου μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ίδρυση και οργάνωση «Σώματος Ορκωτών Μηχανικών». Σε κάθε περίπτωση η αδειοδότηση είναι ευθύνη του Κράτους. Κ. Κρεμαλής Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Εκπρόσωπος ΤΕΕ και ΠΣΧΜ στο Δ.Σ. Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Μηχανικών