• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Μπαλτάς' | 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:34

    Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός 1. Προτείνεται προσθήκη εδαφίου(iv) στην παράγραφο 1δ: «iv.ΕΠ θεματικού χαρακτήρα, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για χρήση πολιτιστική, τουριστική ή αναψυχής» Σχόλιο: Η παραπάνω παράγραφος περιλαμβάνεται σε όλα τα αντίστοιχα σχέδια νόμου που δόθηκαν στη δημοσιότητα (Φεβ. 2006, Φεβ. 2007, Μαρτ. 2009, Σεπτ. 2010/ Λούκα Κατσέλη). Η πρόταση μας εδράζεται στην πεποίθηση μας όπως αυτή απορρέει από το γενικό σχόλιο που διατυπώσαμε για την ανάγκη υποστήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας σε όλα τα πεδία που αυτή αναπτύσσεται και μπορεί να συμβάλει στη οικονομική ανόρθωση και στην ενίσχυση της απασχόλησης, μακριά από αγκυλώσεις και στερεοτυπίες του παρελθόντος. 2. Πρέπει να εξηγηθεί η φράση «σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης» που εμπεριέχεται στο εδάφιο (iii) της παρ. 1δ, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έννοια «ΕΠ Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα και πράσινης επιχειρηματικότητας. Διαφορετικά ανοίγει τοπίο για «επενδύσεις» που θα διαστρεβλώνουν τον ορισμό. 3. Να επανέλθει η μορφή: «Επιχειρηματικό Πάρκο Χωροθέτησης ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΧΜΜΜ): είναι ένα ΕΠ το οποίο δεν πολεοδομείται και το οποίο οριοθετείται σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑΒ για την χωροθέτηση μιας μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Ως μεγάλες μονάδες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση θεωρούνται αυτές που έχουν κλίμακα αντίστοιχη από άποψη μεγέθους ενός αυτοτελούς οργανωμένου υποδοχέα.» Η παραπάνω μορφή ΕΠ περιλαμβάνεται σε όλα τα αντίστοιχα σχέδια νόμου που δόθηκαν στη δημοσιότητα (Φεβ. 2006, Φεβ. 2007, Μαρτ. 2009, Σεπτ. 2010/ Λούκα Κατσέλη). Επίσης προβλέπεται ρητά στις διατάξεις του Ειδικού Χωροταξικού για τη Βιομηχανία. Η πρόταση μας διαφοροποιείται σε σχέση με τις παλαιότερες διατάξεις των νομοσχεδίων καθώς προτείνεται να αφορά ΜΟΝΟ υπάρχουσες μονάδες. Με τον τρόπο αυτό κλείνουμε το παράθυρο της αυθαίρετης δόμησης στο μέλλον ενώ παρέχουμε τη δυνατότητα να εξυγιανθούν περιβαλλοντικά υφιστάμενες μεγάλες μονάδες μαζί με το ευρύτερο χωρικό περιβάλλον των αντιστοίχων περιοχών. Σε αντίθετη περίπτωση τα λήμματα αυτών των μονάδων θα πηγαίνουν στα ποτάμια. Πολλές δε εξ αυτών ίσως είναι συνδεδεμένες με ορυκτούς πόρους ή άλλες φυσικές πηγές και η μετεγκατάσταση τους είναι αδύνατη. 4. Να καταργηθεί η περίπτωση 1 εδάφιο στ: «Επιχειρηματικό Πάρκο Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ)». Αν αυτός ο τύπος «πάρκου» νομιμοποιηθεί, αυτό θα αποτελέσει χαριστική βολή στο περιβάλλον της χώρας και θα ενισχύσει τη διατήρηση της εκτός σχεδίου δόμησης για πάντα, αντίθετα προς τις απόψεις δεκάδων – εκατοντάδων φορέων και πολιτών. Έχει αποδειχθεί ότι όλες οι μορφές Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων πολεοδομούνται και υπάρχουν τα αναγκαία επιστημονικά εργαλεία για αυτό. Χρειάζεται όμως πολιτική τόλμη και κατάργηση διατάξεων πελατειακού χαρακτήρα. 5. Στο τέλος του εδαφίου (1ε) να προστεθεί η φράση «και τύπου Γ». 6. Στην παράγραφο 3 να προστεθούν φράσεις ως ακολούθως: α) … η έκταση ή η περιοχή που προσδιορίζεται «ΕΝ ΜΕΙΖΟΝΙ ΕΚΤΑΣΕΙ» σύμφωνα με τις κατευθύνσεις γενικών ή ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού ... Σχόλιο: Η φράση «ΕΝ ΜΕΙΖΟΝΙ ΕΚΤΑΣΕΙ» είναι απαραίτητη καθώς δεν προβλέπονται συγκεκριμένες περιοχές στα γενικά και ειδικά πλαίσια. Αν αυτό δεν διευκρινιστεί αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικές δυσκολίες στην έγκριση χωροθέτησης Ε.Π. που δεν προβλέπονται από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ. β) … ως περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων, «εμπορευματικών σταθμών, χονδρεμπορίου, καθώς και δραστηριοτήτων που προβλέπονται σε περιοχές ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση σύμφωνα με εγκεκριμένα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.» Σχόλιο: Η πρόταση μας εδράζεται στην πεποίθηση μας όπως αυτή απορρέει από το γενικό σχόλιο που διατυπώσαμε για την ανάγκη υποστήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας σε όλα τα πεδία που αυτή αναπτύσσεται και μπορεί να συμβάλει στη οικονομική ανόρθωση και στην ενίσχυση της απασχόλησης, μακριά από αγκυλώσεις και στερεοτυπίες του παρελθόντος. 7. Στην παράγραφο 9 να προστεθεί η φράση: ... το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τους όρους λειτουργίας και χρήσης, «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών,… Σχόλιο: Ο νόμος πρέπει να προτρέπει στην ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των φορέων διαχείρισης και όχι στο ρόλο του «θυρωρού» των παλαιών πολυκατοικιών. 8. Παράγραφος 10: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθ. 6 παρ. 5 εδαφ. α,xiii του ΕΧΒ (ΥΑ 11508/2009) η κατασκευή της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων είναι υποχρεωτική για όλα τα Ε.Π. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί επαρκώς και εδώ και στις λοιπές σχετικές διατάξεις του Ν/Σ για να μην υπάρξουν δικαστικές εμπλοκές σε μελλοντικά Ε.Π. που θα εγκριθούν.