• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΕΛΑΝΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 09:17

    Βελανδάκη Γιάννα Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου: «Απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών δραστηριοτήτων, Επιχειρησιακών Πάρκων και Λοιπές διατάξεις». Αρθρο 4 παρ.1: Προς τι η ιδιαίτερη αναφορά στην άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου; Αρθρο 13 παρ.4 γιατί εις διπλούν αα) ββ) γγ) δδ) εε), το ίδιο και στην παρ.5. Αρθρο 16 παρ.6: Δεν υπάρχουν προβλέψεις των εδ.β και γ στην προηγούμενη παραγράφου. Αρθρο 18 παρ.1 Πως βγαίνει μια άδεια για διαφορετικές θέσεις αφού για τις Β κατηγορία δεν βγαίνουν όροι και περιορισμοί ιδιαίτερα(ΕΠΟ, Διάθεση υγρών, βεβαιώσεις καταλληλότητας) αλλά ενσωματώνονται στην ίδια άδεια λειτουργίας ή Υπεύθυνη Δήλωση. Αρθρο 19 παρ.5αβ. Οι αναγκαίες γνώμες ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή αρχών ήταν η αιτία καθυστέρησης και όχι η έκδοση του εντύπου. Αρθρο 23 παρ.2β.: Η παρέκκλιση ως προς τους λοιπούς όρους, είναι αντίθετη με την καταργούμενη διάταξη του άρθρου 71. Αρθρο 29 παρ.3: Νομίζω υπάρχει απόφαση ΣΤΕ που δεν θεωρεί θετική την μη αποστολή γνωμοδότησης πέρα των 30 ημερών.