• Σχόλιο του χρήστη 'Στάθης Κουρνιώτης' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 10:48

    Κατά τη γνώμη μου καμία άδεια λειτουργίας δεν πρέπει να είναι αορίστου χρόνου. Αυτό έχει οδηγήσει εταιρείες να λειτουργούν επί δεκαετίες ξεφεύγοντας από οποιοδήποτε έλεγχο και κάνοντας ότι τροποποιήσεις θέλουν χωρίς να ανανεώσουν ποτε την άδεια λειτουργίας τους. Επίσης, η έννοια της "υπεύθυνης δήλωσης" δεν μπορεί να λειτουργήσει για δραστηριότητες των κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Η άδεια λειτουργίας πρέπει να εκδίδεται μετά από αυτοψία (όπως γίνεται σήμερα). Εναλλακτικά, μπορεί να δίνεται μια προσωρινή τρίμηνη άδεια λειτουργίας, η οποία θα γίνεται ορισμένου χρόνου (10 - 15 χρόνια) μετά την επιθεώρηση