• Σχόλιο του χρήστη 'Γαϊτάνης Χρήστος' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 11:40

    Εφιστάται η προσοχή στην παρ. 3 περί «Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων»: είναι οι εργασίες για την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης ... Στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται πρόδηλα περί ελλιπούς ορισμού. O ορισμός των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε ένα τόσο περιορισμένο πεδίο, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για να οριστεί και πάλι ένα πεδίο δικαιωμάτων που θα αφορά μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές ειδικότητες, ακόμη και σε αντικείμενα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοια διατάγματα αποτελούν υπόβαθρο για να οριστούν κατόπιν δικαιώματα με τρόπο που ναα αποκλείονται ειδικότητες όπως των χημικών μηχανικών από δραστηριότητες που αποτελούν τη βασική ταυτότητά τους, πέρα από κάθε λογική και διεθνή πρακτική. Με εκτίμηση, Γαϊτάνης Χρήστος Χημικός Μηχανικός , MSc