• Σχόλιο του χρήστη 'Φίλιππος Δημητριάδης' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:55

    Μελετητής Δ.Ε., Τοπογράφος Μηχανικός Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 135Δ΄/2009) ισχύουν: •Η περιοχή του ΒΙΠΑ χαρακτηρίζεται ΒΙΠΑ προς εξυγίανση. Στην παρακάτω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του από 23.2.1987 (Δ΄166) Π.Δ/τος. Επιπλέον των παραπάνω χρήσεων επιτρέπονται οι χρήσεις: oΚατοικία oΔιοίκηση oΞενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις oΕμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών oΕμπορικές εκθέσεις oΕστιατόρια oΑναψυκτήρια oΚέντρα διασκέδασης – αναψυχής oΧώροι συνάθροισης κοινού oΑθλητικές εγκαταστάσεις •Οι μη βιομηχανικές χρήσεις χωροθετούνται στην παράκτια ζώνη της περιοχής «ΒΙΠΑ προς εξυγίανση» και δεν υπερβαίνουν το 40% του συνόλου της περιοχής. •Οι παραπάνω χρήσεις εξειδικεύονται στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης Επίσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοινότητας Κρυονερίου (νυν Δήμος Διονύσου) ΦΕΚ 275ΤΑΑΠ/2008 ισχύουν: δ. Στην Ζώνη Βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων προς εξυγίανση (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση) καθορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του παραπάνω διατάγματος όπως συμπληρώθηκε με το από 8.12.90 π.δ. (Δ΄706), με εξαίρεση τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης επικίνδυνων υλών. Ειδικότερα επιτρέπονται: -Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών -Γραφεία, Τράπεζες , Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί -Διοίκηση -Εστιατόρια -Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης, κ.λ.π.) -Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, κ.λ.π.) -Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης -Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης -Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης -Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου -Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων -Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικού επιπέδου -Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας -Για την ιδιοκτησία των ΕΛΤΑ, που εμπίπτει στην παραπάνω ζώνη επί της οδού Λεύκης, όπου θα λειτουργήσει το Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ, ισχύουν τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις του ν.3185/2003 (Α΄229). Θεωρούμε λογικό σε επιχειρηματικά πάρκα σημαντικού εμβαδού (Λαύριο 1000 στρέμματα, Κρυονέρι 1100 στρέμματα αλλά και σε άλλα) να μπορούν να αναπτύσσονται και άλλου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως θεματικό πάρκο, χώροι συνάθροισης κοινού – εκθεσιακοί χώροι – συνεδριακοί χώροι, Εμπορικές εκθέσεις, κ.λ.π.) υπό τον όρον να είναι χωροθετημένες σε διακριτά οικοδομικά τετράγωνα ώστε να μην ενοχλούν και ενοχλούνται από τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα από πολεοδομικής – χωροταξικής πλευράς είναι σκοπιμότερο οι χρήσεις αυτές να υπάρχουν σε ένα επιχειρηματικό πάρκο όπου δεν δημιουργούν προβλήματα κυκλοφορίας παρά σε αστικές περιοχές, ενώ παράλληλα το επιχειρηματικό πάρκο θα είναι ‘ζωντανο’ και τις βραδινές ώρες που δεν υπάρχει συνήθως βιομηχανική – βιοτεχνική δραστηριότητα. Στην παρ. 2 του άρθρου 43 αναφέρεται: ‘2. Με την επιφύλαξη της §1δ’ του άρθρου 41, στα Επιχειρηματικά Πάρκα οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου και κατά προτεραιότητα το 60%. Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του ΕΠ με τροποποίηση της Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου κατόπιν υποβολής εκ νέου τροποποιημένων των αντίστοιχων δικαιολογητικών του άρθρου 46 επιτρέπεται η άρση του περιορισμού αυτής της παραγράφου’. Οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του νόμου είναι οι μεταποιητικές δραστηριότητες που πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 40% του Επιχ. Πάρκου και κατά προτεραιότητα το 60%. Το 60% (ή 40%) της έκτασης του επιχειρηματικού πάρκου που απομένει από τι είδους επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύπτεται; Μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη ώστε ένα τμήμα του επιχειρηματικού πάρκου να καλύπτεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως αυτές που προβλέπονται σε βιομηχανικές περιοχές προς εξυγίανση κατά την έννοια του άρθρου 5 του ΦΕΚ 166Δ΄/1987 ή ήδη υπάρχει τέτοια πρόβλεψη σε κάποιο άρθρο του νόμου;