• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΔΑΡΥΛΙΚΩΝ - ΟΒΥΕ' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 15:09

    Ο.Β.Υ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ 7Α 104 38 ΑΘΗΝΑ Τ. 210 3416 064, FAX. 210 34 20 257 E- MAIL: www.obye.gr , e- mail : info@obye.gr Α.Π. 282 ΑΘΗΝΑ 22-12-2010 Προς Αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό Γεώργιο Α. Παπανδρέου.  Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδη  Την Υπουργό Παιδείας δία βίου μάθησης & θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου  Τον Γ. Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Αλ. Φούρλα Κοιν/ση : ΓΣΕΒΕΕ, Β.Ε.Α, Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέμα: Η Θέση της ΟΒΥΕ σχετικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο « απλούστευση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων» που προωθεί το Υπουργείο περ. Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας & θρησκευμάτων. Μελετώντας εν τάχει (λόγω της περιορισμένης προθεσμίας που δίδετε), μέσα από το διαδίκτυο,(www.opengov.gr- ανοιχτή διακυβέρνηση), το ενημερωτικό σημείωμα & το σχέδιο νόμου για τα τεχνικά επαγγέλματα που αναρτήσατε προς διαβούλευση, σε πρώτη φάση καταθέτουμε τις γενικότερες παρατηρήσεις μας. 1. Οι άδειες των υδραυλικών είναι 4 και όχι 16 (Βοηθός, Τεχνίτης Α΄, Τεχνίτης Β΄, Εγκαταστάτης). Ο κάθε αδειούχος αναλόγως το είδος της άδειας του ασκεί και τις εργασίες που αναλογούν με βάση όσα ορίζει η νομοθεσία.(Π.Δ. 38/91, 48/95 και 55/2000). 2. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και τα σεμινάρια δεν μπορούν να υποκαθιστούν την προϋπηρεσία που αποκτιέται πάνω στη δουλειά. Οι πραγματικές συνθήκες εργασίας του επαγγέλματος δε βασίζονται στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Και για να σας το κάνουμε πιο σαφές ερωτούμε: Σε ποιο σεμινάριο, δείχνουν πως χρησιμοποιείται η τσιμπίδα; Φανταστείτε για άλλες πιο σύνθετες εργασίες, όπως εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης και εσωτερικές εγκαταστάσεις καυσίμων αερίων. 3. Όσον αφορά τους εξειδικευμένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης που αναφέρεται εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας, διότι θεωρούμε ότι κανένας φορέας δεν είναι κατάλληλα επανδρωμένος (εργαστήρια) για να εκπαιδεύσει υδραυλικούς. Ακόμη και ο ΟΑΕΔ που διαθέτει εργαστήρια, βασίζει τη διδακτέα ύλη του περισσότερο στη θεωρία. Εμείς μέχρι σήμερα, με σειρά επιστολών μας, αλλά και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των επιτροπών της ΓΓΒ(Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), αναπτύξαμε τις θέσεις μας με κάθε λεπτομέρεια. Επισημάναμε τις ¨κόκκινες γραμμές¨ που θέτουμε τις οποίες και δεν διαπραγματευόμαστε. Και αυτό, όχι γιατί δεν είμαστε υπέρ του διαλόγου, αλλά γιατί οι υποψήφιοι υδραυλικοί πρέπει να’ ναι επαρκώς εκπαιδευμένοι, όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας. Κυρίως γιατί η Δημόσια Ασφάλεια προέχει για εμάς ! Ως εκ τούτων, σας ζητάμε να μελετήσετε εκ νέου τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας. Σας υπενθυμίζουμε δε, ότι το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ υπερασπίζεται τα συμφέροντα 15.000 υδραυλικών από κάθε γωνιά της Ελλάδας οι οποίοι εκπροσωπούνται από τα κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία υδραυλικών. Ενδεχόμενες αδικίες, που ούτως ή αλλιώς προκύπτουν από το επικείμενο νομοσχέδιο, σας επισημαίνουμε ότι θα προκαλέσουν την αντίδραση όλου του κλάδου. Δεν απειλούμε, ούτε κινδυνολογούμε. Είναι όμως, αναφαίρετο δικαίωμα μας όταν θίγονται τα συμφέροντα μας και υποθηκεύεται το μέλλον των παιδιών μας σε ιδιωτικά συμφέροντα(ιδιωτικοί φορείς συνεχιζόμενης επαγγ. κατάρτισης & ιδιωτικοί εξεταστικοί φορείς), να διαμαρτυρηθούμε με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο. Μη διαπραγματεύσιμες θέσεις της ΟΒΥΕ: 1. Να διατηρηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στα σωματεία πρωτίστως για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας. 2. Να μη μειωθούν οι προϋπηρεσίες δραματικά θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια ασφάλεια λόγω κακών εγκαταστάσεων. 3. Να μην υποκαθιστούν τα κάθε είδους σεμινάρια την προϋπηρεσία που πρέπει να αποκτιέται στην πράξη. 4. Να συμμετέχουν και οι αδειούχοι υδραυλικοί στις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε). 5. Να συνεχιστεί να υφίσταται η εξεταστέα ύλη που διαβάζουν οι συνάδελφοι μας και έχει επικυρωθεί εδώ και χρόνια με την υπουργική απόφαση 25129/Φ.6.10/1410 ΦΕΚ Β 1332/2000. 6. Να συμμετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές που θα συσταθούν και εκπρόσωποι των σωματείων. 7. Να δημιουργηθούν φορείς εξετάσεων πιστοποιημένοι, με επανδρωμένα εργαστήρια. Χωρίς όμως να έχουν την δυνατότητα με μια απλή βεβαίωση 3μηνης παρακολούθησης, να αντικαθιστούν την εμπειρία που άλλοι την απόκτησαν με χρόνια δουλειάς σε πραγματικές συνθήκες. 8. Να συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΟΒΥΕ σε ενδεχόμενες επιτροπές για τα τεχνικά επαγγέλματα. Διότι κανείς άλλος, εκτός από εμάς τους υδραυλικούς, δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος. 9. Το νέο Π.Δ. για το επάγγελμα μας να βασιστεί και στο παλαιότερο Π.Δ. 38/91. 10. Να υπάρξουν πιο έντονες κυρώσεις για όσους ασκούν τεχνικό επάγγελμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Κωνσταντέλλος Ηλίας Χούντας Ο.Β.Υ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ 7Α 104 38 ΑΘΗΝΑ Τ. 210 3416 064, FAX. 210 34 20 257 E- MAIL: www.obye.gr , e- mail : info@obye.gr Α.Π.283 ΑΘΗΝΑ 22-12-2010 Προς  Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδη  Τον Γ. Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Αλ. Φούρλα Κοιν/ση : ΓΣΕΒΕΕ, Β.Ε.Α. Θέμα: Παρατηρήσεις της ΟΒΥΕ επί συγκεκριμένων άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Περ. Ανάπτυξης με τίτλο «Απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων & δραστηριοτήτων». Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής Α) Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης, τη συντήρηση αυτής, την επίβλεψη της λειτουργίας της, καθώς και τον χειρισμό του εξοπλισμού της. Άρθρο 4 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας επαγγελματικής δραστηριότητας. 2. δ) Θεωρούμε ότι η επαγγελματική εμπειρία δεν μπορεί να υποκαθίσταται από παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Και αυτό διότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν μαθαίνονται στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Κανένα εργαστήριο δε μπορεί να υποκαταστήσει επαρκώς τις εργασίες που γίνονται στις πραγματικές συνθήκες δουλειάς. Η οικοδομή δεν μαθαίνεται στα θρανία. Άρθρο 5 Σύστημα αδειοδότησης 2. Στις εξεταστικές επιτροπές πρέπει να συμμετέχουν, έστω και ως παρατηρητές, και εκπρόσωποι των σωματείων που καλύπτουν το κλάδο. Ο αγώνας μας για ποιοτικές εγκαταστάσεις είναι πολυετής. Τα σωματεία υδραυλικών επιτελούν σοβαρότατο έργο, το οποίο δεν μπορεί να υποσκελιστεί έτσι απλά. Ακόμη, ο εκπρόσωπος που αναφέρετε ότι θα προτείνεται από τη ΓΣΕΒΕΕ πρέπει να’ ναι από τον εκάστοτε κλάδο – ομοσπονδία – σωματείο. 3. Εδώ και πολλά χρόνια, οι υποψήφιοι υδραυλικοί για να δώσουν εξετάσεις, διαβάζουν την ¨νέα εξεταστέα ύλη¨, η οποία έχει εκδοθεί με την Υπουργική απόφαση: Αρ. 25129/Φ.6.10/1410 ΦΕΚΒ 1332/2000. 5. Για το παράβολο που θα καταβάλλει ο εξεταζόμενος, παρακαλούμε να διευκρινίσετε το αντίτιμο του. Άρθρο 8 Έλεγχος αδειοδοτημένων φορέων 1. α) Το προσωπικό που θα διαθέτει ο φορέας διενέργειας των εξετάσεων, πώς θ’ αποδεικνύετε ότι θα έχει εμπειρία στην επαγγελματική δραστηριότητα; Θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι των κλάδων ως παρατηρητές στους φορείς, διότι, σε κάθε περίπτωση, θα επικρατήσει χάος και δεν είμαστε ούτε κατά τ’ ελάχιστο καθησυχασμένοι ότι, όσοι επιλεχθούν, θα έχουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία. Άρθρο 10 Επιτροπή τεχνικών επαγγελμάτων 1.Θεωρούμε ότι στην επιτροπή που θα συσταθεί για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νόμου, θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι των κλαδικών ομοσπονδιών. Δηλαδή εκπρόσωποι γι’ αυτούς που φτιάχνεται ο νόμος και θα μπορούν να έχουν συγκεκριμένη άποψη και θέση για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν. Άρθρο 11 Κυρώσεις 1. Όσοι ασκούν τεχνικά επαγγέλματα χωρίς να κατέχουν την απαραίτητη άδεια τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται να’ ναι μεγαλύτερα και άμεσα εφαρμόσιμα.. Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Κωνσταντέλλος Ηλίας Χούντας