• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΔΑΡΥΛΙΚΩΝ - ΟΒΥΕ' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 15:40

    Ο.Β.Υ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ 7Α 104 38 ΑΘΗΝΑ Τ. 210 3416 064, FAX. 210 34 20 257 E- MAIL: www.obye.gr , e- mail : info@obye.gr Άρθρο 4 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας επαγγελματικής δραστηριότητας. 2. δ) Θεωρούμε ότι η επαγγελματική εμπειρία δεν μπορεί να υποκαθίσταται από παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Και αυτό διότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν μαθαίνονται στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Κανένα εργαστήριο δε μπορεί να υποκαταστήσει επαρκώς τις εργασίες που γίνονται στις πραγματικές συνθήκες δουλειάς. Η οικοδομή δεν μαθαίνεται στα θρανία.