• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΔΑΡΥΛΙΚΩΝ - ΟΒΥΕ' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 15:07

    Ο.Β.Υ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ 7Α 104 38 ΑΘΗΝΑ Τ. 210 3416 064, FAX. 210 34 20 257 E- MAIL: www.obye.gr , e- mail : info@obye.gr Άρθρο 10 Επιτροπή τεχνικών επαγγελμάτων 1.Θεωρούμε ότι στην επιτροπή που θα συσταθεί για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νόμου, θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι των κλαδικών ομοσπονδιών. Δηλαδή εκπρόσωποι γι’ αυτούς που φτιάχνεται ο νόμος και θα μπορούν να έχουν συγκεκριμένη άποψη και θέση για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν.