• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΔΑΡΥΛΙΚΩΝ - ΟΒΥΕ' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 15:54

    Ο.Β.Υ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ 7Α 104 38 ΑΘΗΝΑ Τ. 210 3416 064, FAX. 210 34 20 257 E- MAIL: www.obye.gr , e- mail : info@obye.gr Άρθρο 11 Κυρώσεις 1. Όσοι ασκούν τεχνικά επαγγέλματα χωρίς να κατέχουν την απαραίτητη άδεια τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται να’ ναι μεγαλύτερα και άμεσα εφαρμόσιμα..