• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 21:12

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) GREEK ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION COMPANIES ΜΑΡΝΗ 4 104 33 ΑΘΗΝΑ THΛ.: 2130383814 Fax: (210) 82.32.045 4, MARNI STR. 104 33,ATHENS TEL.: 2130383814 Fax: (210) 82.32.045 e-mail : info@paseppe.gr - http://www.paseppe.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα : Σ/Ν για την Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων Ο ΠΑΣΕΠΠΕ διαπιστώνει ότι το Σ/Ν «Αδειοδότηση των Τεχνικών Επαγγελμάτων και των Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων» θεσπίζει ορολογίες που εκφράζουν προδήλως συντεχνιακά συμφέροντα και επομένως διατηρεί τις στρεβλώσεις και αγκυλώσεις ενός πλαισίου που δημιουργήθηκε με Κανονιστικές πράξεις και χαρακτηρίζεται από διακρίσεις, άνιση μεταχείριση και αποκλεισμούς. Ενός πλαισίου που παρεμπόδισε τη δραστηριοποίηση του τεχνικού δυναμικού της χώρας και τροχοπέδησε την πορεία της προς την ανάπτυξη. Ειδικότερα η χρήση των όρων μηχανολογικές ή ηλεκτρικές ή ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις προκειμένου να συνδεθούν και να κατοχυρωθούν με Π.Δ. ή Υ.Α. επαγγελματικές δραστηριότητες όπως η μελέτη, η ευθύνη κατασκευής και η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης κάθε είδους εγκατάστασης ανεξάρτητα από το λειτουργικό της σκοπό, με ορισμένες μόνον ειδικότητες μηχανικών ή τεχνικών, δεν αποτελεί μόνον προδήλως αντισυνταγματική ενέργεια, αλλά προσβάλλει την επιστήμη και το επάγγελμα του μηχανικού και είναι αντίθετη με την επιστημονική δεοντολογία, την τεχνολογική εξέλιξη, την διεθνή πρακτική και τις υποχρεώσεις της χώρας και μάλιστα εν όψη της ανάγκης άμεσης απελευθέρωσης των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις μέλη του ΠΑΣΕΠΠΕ γνωρίζουν ότι οι εγκαταστάσεις που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και λειτουργούν τιτλοφορούνται σύμφωνα με το σκοπό που επιδιώκεται (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εγκαταστάσεις καύσης, εγκαταστάσεις καθαρισμού αερίων κ.λ.π.) και όχι με γενικούς και αόριστους όρους όπως «μηχανολογικές εγκαταστάσεις». Σε κάθε δε περίπτωση την κύρια ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού τους αναλαμβάνουν μηχανικοί, που έχουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα που δεν ανήκουν αποκλειστικά σ’ ορισμένες ειδικότητες τεχνικών. Ένας σύγχρονος νόμος για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις μεταποιητικές δραστηριότητες πρέπει να βασίζεται σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ταξινομήσεις, οδηγίες και κανονισμούς για τον χαρακτηρισμό και τη διάκριση τεχνικών επαγγελμάτων, και τεχνικών και παραγωγικών εγκαταστάσεων. Τούτο θα διευκόλυνε και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας κατά την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Ο ΠΑΣΕΠΠΕ εκφράζει την έκπληξη και τη θλίψη του για τις ονοματοδοσίες του Σ/Ν και ευελπιστεί στην καθοριστική επέμβαση του κ. Υπουργού για την κατάργηση συντεχνιακών συνδρόμων και την διατύπωση ενός Σ/Ν που ανταποκρίνεται στην ανάγκη εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων σχετικών διατάξεων. O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Χρήστος Δρακόπουλος Κωνσταντίνος Κρεμαλής