• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Μπαλτάς' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 23:10

    Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός Παράγραφος 7 – Σχόλιο: Δεν συμφωνούμε με την δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτηρίων δημοσίων υπηρεσιών. Αντ’ αυτού προτείνουμε η παραχώρηση να γίνεται αντί ευλόγου τιμήματος προκειμένου να ενισχυθούν τα έξοδα των φορέων ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ.