• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Μπαλτάς' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 23:27

    Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός Πρόταση: Να καταργηθεί ολόκληρο. Σχόλιο: Η άποψη μας για αντιπεριβαλλοντική νομοθεσία και για ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων αποδεικνύεται ανάγλυφα από διατυπώσεις του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις οποίες: - Παράγραφος 2: «Στα ΕΠΕΒΟ διατηρείται το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, με δυνατότητα παρεκκλίσεων…» - Παρέχεται ποσοστό κάλυψης ΜΕΧΡΙ! …, παρέχεται ΣΔ ΜΕΧΡΙ! …, ζητείται αναλυτική ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ! … κ.λπ. Ερώτημα: Ποιος άραγε θα αποφασίσει και με τι κριτήρια κάθε φορά για τα ΜΕΧΡΙ! και την ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ!