• Σχόλιο του χρήστη 'Φίλιππος Δημητριάδης' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 09:38

    Πρέπει να προστεθεί και παραγρ. 1ζ. ως εξής: ζ. Επιχειρηματικό Πάρκο Μεικτού Τύπου: Είναι ΕΠ που ήδη έχει οριοθετηθεί ή πολεοδομηθεί σύμφωνα με υφιστάμενα Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. ως 'ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση', σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 166Δ΄/1987 και στο οποίο περιλαμβάνονται και χρήσεις γενικής κατοικίας ή πολεοδομικού κέντρου (εμπορικές εκθέσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόρια, πολιτιστικά κτίρια κ.λ.π).