• Σχόλιο του χρήστη 'Φίλιππος Δημητριάδης' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 09:06

    Πρέπει να καταργηθεί η έννοια των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) διοτι: α) Η υλοποίηση του 'βασικού οδικού δικτύου σε επαφή με το οποίο θα είναι δυνατή η οικοδόμηση' (Άρθρο 57, παρ.1) είναι ανέφικτη δεδομένου ότι η διάνοιξη οδών μπορεί να γίνει είτε με ένταξη στο σχέδιο πόλης (εισφορά γης) ή με την σύνταξη πράξεων αναλογισμού και απαλλοτρίωσης που αφορούν δημοτικό, επαρχιακό ή εθνικό οδικό δίκτυο. Οι οδοί στα ΕΠΕΒΟ δεν εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες και επομένως θα προκύπτουν με "κάποιου είδους πολεοδομική μελέτη" (δίκτυο δρόμων) το οποίο θα θεσμοθετείται με ΚΥΑ πράγμα που είναι ανέφικτο. β) 'Βασικό οδικό δίκτυο' υπάρχει και σε βιομηχανικές περιοχές όπως η Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος, κ.λ.π, δηλαδή υπάρχοντες αγροτικοί δρόμοι, καροδρομοι και έχει οδηγήσει αυτές τις 'ατυπες' βιομηχανικές περιοχές σε αδιέξοδες - απαράδεκτες καταστασεις. γ)Η δημιουργία των ΕΠΕΒΟ προβλέπεται σε αραιοδομημένες εκτάσεις με τα λιγότερα προβλήματα πολεοδόμησης (π.χ. ρυμοτόμηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων). Επομένως οι περιοχές αυτές είναι πολύ ευκολότερο να πολεοδομηθούν ώστε να προκύψει ορθολογική οργάνωση των περιοχών αυτών και όχι αυτοσχέδια οργάνωση κατά το δοκούν. Θεωρούμε ότι οι παράγραφοι του σχεδίου Νόμου που αφορούν τα ΕΒΕΠΟ πρέπει να καταργηθούν διότι θα οδηγήσουν σε μια νέα γενιά άτυπων - αυθαίρετων βιομηχανικών περιοχών.