• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 12:32

    Σε πολλές περιπτώσεις εγκατάστασης μιας νέας ή επέκτασης μιας υπάρχουσας επιχείρησης , ακόμα και στην απλούστερη περίπτωση των επαγγελματικών εργαστηρίων που ήδη έχουν απαλλαγή από την άδεια λειτουργίας δημιουργούνται προβλήματα εξαιτίας της χωροθέτησης και πιο συγκεκριμένα εξαιτίας των αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων υπηρεσιών. Για παράδειγμα : Σε εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. από το 1987 , ενώ επιτρέπεται η εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων κατ΄αυτό δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες χρήσεις , επειδή εκκρεμεί η αναθεώρησή του από το 2006! Η πολεοδομία δίνει άλλες χρήσης γης από αυτές της επιτροπής ΝΕΧΩΠ. Πως γίνεται και "βλέπει" άλλες χρήσεις γης η ΝΕΧΩΠ και άλλες η πολεοδομία ? Η ΝΕΧΩΠ σε ποιους χάρτες κοιτάζει? Πως γίνεται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν από το 1960 η ΝΕΧΩΠ να "βλέπει" γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ?