• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 13:14

    ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΒΙΠΑ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε.) Προς: 1) Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 2) Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Σωκράτη Ξυνίδη 3) Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργεια & Κλιματικής Αλλαγής κ. Νίκο Σηφουνάκη 4) Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Αλέξανδρο Φούρλα 5) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ανδρέα Ανδρεόπουλο Ασπρόπυργος, 22/12/2010 Θέμα: «Σχέδιο νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα – Αναπτυξιακός Νόμος – ΒΙΠΑ Ασπροπύργου / Νότιος Τομέας» Αξιότιμοι κοι Υπουργοί, Αναφερόμενοι στο Ν/Σ για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ΜΟΝΟ για έξι (6) ημέρες εκφράζουμε τη δυσάρεστη έκπληξη μας και ταυτόχρονα την ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ και αντίθεση μας στη διάταξη του Άρθρου 70, παρ. 15 το περιεχόμενο της οποίας συνιστά πρωτοφανή νομική και αναπτυξιακή «καινοτομία». Η «μεταβατική» αυτή διάταξη παραπέμπει στο αόριστο μέλλον την έγκριση του ΒΙΠΑ Ασπροπύργου/ Νότιος Τομέας. Το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ΠΛΗΡΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ εδώ και 18 μήνες, όπου κανείς δεν ασχολείται για να το εξετάσει και εγκρίνει με το Ν. 2545/1997. Έχει προϋπολογιστεί με δαπάνη 25 εκ. €, η προετοιμασία του έχει κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ο Φορέας ΒΕΠΕ έχει συσταθεί από μηνών με πρόβλεψη δημιουργίας μετοχικού κεφαλαίου 2,5 εκ. € (10%) και όλες αυτές οι προσπάθειες δεκάδων επιχειρήσεων «ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ» όπως λέει το νομοσχέδιο. Ζητάμε ΕΠΙΜΟΝΩΣ 1) Την κατάργηση της παρ. 15 του Άρθ. 70 του Ν/Σ 2) Την αντικατάσταση της με τη μεταβατική διάταξη που υπήρχε σε όλα τα Ν/Σ για το ίδιο θέμα μέχρι σήμερα (Ν/Σ Σιούφας, Φώλιας, Χατζηδάκης, Κατσέλη) σύμφωνα με την οποία «Αιτήσεις για καθορισμό ΒΕΠΕ που υποβλήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισμού, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2545/97 … παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.» 3) Την προσθήκη παραγράφου στο ίδιο ως άνω άρθρο μεταβατικής διάταξης, βάσει της οποίας να διασφαλίζεται η συγχρηματοδότηση του έργου από δημόσιους πόρους. Συγκεκριμένα προτείνεται η παρακάτω προσθήκη: «Τα Επιχειρηματικά Σχέδια που εγκρίνονται με τις διατάξεις του Ν. 2545/97 μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, επιχορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 51». Επιπλέον αυτών ζητείται ΕΠΙΜΟΝΩΣ 1) Η διατύπωση ρητής διάταξης Νόμου στον Αναπτυξιακό Νόμο (που είναι επίσης υπό διαβούλευση) βάσει της οποίας να προβλέπεται ότι τα Επιχειρηματικά Σχέδια Επιχειρηματικών Πάκων υπάγονται στο Άρθ. 13 (Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια) και με ποσοστά ενισχύσεων εμφανώς μεγαλύτερα (μετά από διαπραγμάτευση με την Ε.Ε.) από αυτά του Άρθ. 5, ιδίως για την Αττική όπου το ποσοστό επιχορήγησης θα πρέπει να κινηθεί στο ύψος του 35% τουλάχιστον.