• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 16:53

    1)Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ με εγκεκριμένο ΓΠΣ όπως είναι του Κρυονερίου Αττικής , στα οποία υπάρχουν και άλλες χρήσεις εκτός των καθαρά βιομηχανικών ώστε να μπορούν να πολεοδομηθούν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 2)Πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα των γηπέδων που ήδη περιέχουν εγκατεστημένα κτίρια , με ενδεχόμενη αύξηση συντελεστή δόμησης ώστε να εξισορροπηθεί η απώλεια από την εισφορά σε γή ή χρήμα. Στο ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Κρυονερίου το εγκεκριμένο ΓΠΣ έχει προβλεπόμενο συντελεστή δόμησης 0,8 δηλαδή μικρότερο από το συντελεστή δόμησης των ήδη υπαρουσών εγκαταστάσεων που ήταν 0,9